21.12.10

Romantiek ?
Klik op de foto.
Click on the picture.

16.12.10

De Oude Durme.

De Oude Durme is een afgesneden meander van de Durme. Tot 1934 kronkelde de Durme van Hamme naar Waasmunster. Door de rechttrekking staat deze meander niet meer onder invloed van eb en vloed. Sindsdien is de Oude Durme een uniek stukje natuur dat een aantrekkingskracht heeft op fauna en flora.
In het gebied komen planten voor zoals ogentroost, veenwortel en dotterbloem. Ook amfibieën zoals de gewone pad, bruine kikker planten er zich voort. Vogels als geelgors, porseleinhoen en watersnip vinden er een geschikte leefgomgeving. Het gebied is dan ook Europees beschermd als habitat – richtlijngebied.
In de Oude Durme komen minstens 15 verschillende vissoorten voor waaronder baars, bittervoorn, blankvoorn, blauwbandgrondel, giebel, karper, rietvoorn, snoek, snoekbaar, zeelt en zonnebaars. In de rietkragen van de Oude Durme vinden vissen een ideaal gebied om te rusten, te paaien en te schuilen.
Het is tevens een prachtig gebied om een zeer rustige wandeling te maken, zelfs op eender welk moment van het jaar.

15.12.10

"Smoutebollentocht" te Brecht.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

14.12.10

"Durmetocht - 38 jaar Wintertochten" te Hamme.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

10.12.10

Het Broekventje te Blaasveld.

Tijdens mijn wandeling te Blaasveld op zaterdag 5 december kwamen we zoals jaarlijks voorbij het beeldje van "Het Broekventje". Opmerkelijk tegen vorige jaren was dat het Broekventje dit jaar een mooie witte slabber had aangetrokken en ook een mooie wit mutske had opgezet. Het was zo eens iets anders, en hij stond er nog goed mee ook.

8.12.10

"Il Silenzio" Melissa Venema 13 jaar.Dit is gewoon enig om naar te luisteren.

7.12.10

"29ste Broekventjestochten" te Heindonk.


Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

2.12.10

"Wintertocht" te Zemst - Laar.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

1.12.10

"Tweedaagse Herfstwandelingen" te Mazenzele (dag 2).

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

30.11.10

"Tweedaagse Herfstwandelingen" te Mazenzele (dag 1).

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

29.11.10

"De Dries" te Mazenzele.

De oorsprong van de Dries gaat terug tot het ontstaan van Mazenzele in de 4de of de 5de eeuw. Volgens de overlevering is de Dries in het bezit van de Sint-Pietersgilde, één der oudste verenigingen van Vlaanderen sinds 1165.

28.11.10

Het weekend.

We hebben de "Tweedaagse Wandeltochten" te Mazenzele goed overleefd, veel water, modder en nog meer modder waren ons deel. Toch waren het 2 mooie dagen, vrijdag 19 km en zaterdag 32 km.
Vandaag zullen we er te Zemst nog 20 km bovenop stappen, we kunnen dan van een geslaagd wandelweekend spreken.


23.11.10

"28ste Zoniënwoudwandeltochten" te Hoeilaart.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

22.11.10

De Smeyberghoeve te Hoeilaart.

Dit klassiek veehof situeert zich op de oostelijke grens van Hoeilaart, te Smeyberg. Reeds vanaf de 14de eeuw (1365) is er sprake van een hoeve op deze plek. Vanaf 1865 krijgt de boerderij haar huidige vorm, een halfgesloten vierkantshoeve met geplaveide binnenplaats. De kern van de gebouwen dateert uit de 17de eeuw. Het geheel bestaat uit witgekalkte gebouwen.

20.11.10

Kasteel d'Ursel.

Het kasteel d'Ursel is gelegen te Hingene en kan u vinden op het volgende adres, Wolfgang d'Urselstraat 9, 2880 Bornem.
Meer informatie over het kasteel kan u hier vinden.

19.11.10

"Waasmunster wandelt" te Waasmunster.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

16.11.10

"Herfsttocht" te Hingene.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

15.11.10

De onbekende in Moutain View Californië U.S.A


The unknown in Mountain View California, U.S.A.

Bijna dagelijks kijk ik wie mijn blog volgt en ook van waar, en in welke landen mijn volgers zich bevinden, sinds enige tijd zie ik dat er een iemand is die bijna dagelijks terugkomt, namelijk vanuit Californië, meer bepaald uit het plaatsje Mountain View. Niets aan de hand natuurlijk, maar dan stel ik mij natuurlijk de vraag, wie is het, is het iemand die vroeger vanuit België naar de States is vertrokken enz. Je kan je dan ook voorstellen dat de wereld van het internet zeer klein is. Misschien is het iemand van "Big brother is watching you", stel je voor.
Het zou natuurlijk een unieke ervaring zijn als ik ooit kon weten wie het is. Wie weet als de persoon dit leest en een seintje achterlaat, dat zou pas een ervaring zijn.


Almost daily I see who follows my blog and also on where and in what countries my followers are, for some time I see that there is someone who almost daily returns, from California, specifically from the town of Mountain View. Nothing wrong of course, but then I asked myself the question, of course, who is it, is it someone from Belgium emigrated to the States, etc. You can then imagine that the world of the Internet is very small. Maybe someone from "Big Brother is watching you", imagine.
It would obviously be a unique experience if I could ever know who it is. Who knows if the person reading this and leave a signal that would be an experience.

"Mahatma Gandhitocht" te Mechelen.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

Perfect Timing.


Klik op de foto voor de voorstelling.

9.11.10

"7de Octaaftocht" te Niel.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

8.11.10

"Duivelskuilwandeling" te Kasterlee.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

"De Zilveren Vloot" wandeling te Brugge.Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

6.11.10

"Paterkestocht" te Oud-Turnhout.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

3.11.10

"7de Kanalentocht" te Oostkerke (Damme).

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

28.10.10

"4de Najaarstocht" te Boechout.


Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

27.10.10

"Den Steenen Molen" te Boechout.


Een beetje geschiedenis: Op 16 mei 1782 krijgt Frans Dielens (advocaat) de toelating om een graan- en oliewindmolen te bouwen. Dit ondanks protest van de molenaar van de Berderenmolen (verdwenen molen aan de Oude Steenweg). In 1817 komt de molen door vererving in het bezit van J. Corluy en Elisa Palms (dochter van molenaar Palms van de Berderenmolen). De molen stelt in die periode 5 maalders en 1 olieslager te werk. In 1873 erft Fernand Corluy de molen, maar die verkoopt hem in 1895 aan Corneel de Vos (zijn neef).
In 1910 wordt de molen verkocht aan Frans Voets, die hem, samen met zijn zonen, laat malen tot 1975. In 1998 verkopen de erfgenamen Voets de molen aan de Familie Van Den Brande, de huidige eigenaars. De molen wordt nu in bedrijf gehouden door een ploeg vrijwillige molenaars. De molen is sinds oktober 1943 een beschermd monument. In 1991 werd de omgeving rond de molen beschermd als dorpsgezicht.
De molen is te vinden in Konijnenbergstraat 2 te Boechout, de molen is 24 meter hoog met een gevlucht van 25,80 meter. De dikte van de muren is beneden 1,4 meter en bovenaan nog 0,4 meter.
De molen is iedere zondag open van 13 tot 17 uur.

26.10.10

"3de Heizijdetocht" te Lebbeke.


Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

22.10.10

"18de Yachthaventocht" te Nieuwpoort.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

21.10.10

Natuurgebied de "Oude Landen" te Ekeren.

Dit 100 ha grote natuurgebied in de schaduw van de Ekerse Sint-Lambertuskerk bleef dankzij de inzet van Natuurpunt Antwerpen Noord uit de greep van de oprukkende stad- en havenuitbreidingen tijdens de voorbije decennia. Voor het beheer van de”Oude Landen” werkt Natuurpunt nauw samen met de Stad Antwerpen, die ook eigenaar is van het gebied.
De Oude Landen is niet alleen een ideaal wandelgebied, ook de natuur laat er zich van haar allermooiste kant zien. Het halfopen landschap van de Oude Landen kent een zeer grote verscheidenheid aan bos, struweel, rietland, ruigte en bloemrijke graslanden. Die afwisseling zorgt voor een groot aantal planten en dieren.
Zo vinden we er meer dan 370 plantensoorten terug: een record in Vlaanderen! In de lente kleuren de hooilanden geel en roze door de vele bijzondere planten zoals; wilde orchideeën, grote ratelaar, echte koekoeksbloem, margriet,….. Ook voor vele dieren vormt de Oude Landen een prima plek. Onder meer voor de nachtegaal en de groene kikker, die op zwoele avonden een prachtig concert weggeven. Meer hierover kan je
hier vinden.

20.10.10

"De Bospolder" te Ekeren.

Vroeger was de bospolder, zoals het omringende landschap, poldergebied. Bij de havenuitbreiding zo’n dertig jaar geleden werd het gebied opgespoten. Daarna veroverde de natuur langzaam opnieuw het vernielde gebied. Graslanden, ruigten, bos en moeras wisselen hier af met ondiepe plassen.
In 2002 werd hier het allereerste Vlaamse natuurinrichtingsproject afgewerkt. Door moeras te herstellen en “wielen” of plassen ontstaan door dijkdoorbraken te ruimen, werd het gebied terug natter en waardevoller.
Langs grachten en open water ontwikkelden zich hier rietland, waar kleine karekiet, rietgors en tal van eenden zicht thuis voelen. Vooral voor vogels bekleden de Bospolder en het nabije Ekers Moeras een belangrijke positie in een snoer van internationale interessante gebieden.
Met een aangepast beheer wil Natuurpunt de Bospolder nog mooier, groener en aantrekkelijker maken. Daarbij steken Galloway runderen een handje toe. Zij eten niet alle planten en niet overal evenveel. Zo creëren zij een afwisselend landschap van grasland, ruigten, struwelen en bossen. Hier vinden heel wat planten en dieren een geschikt plaatsje.
Verscheidene wandelpaden nemen je mee langs de mooiste plekjes, vogelkijkhutten en observatieplatforms. Je kan er kennis maken met de afwisselende pracht van de natuur en landschap in een stedelijke omgeving.
Meer informatie kan je vinden op
http://www.natuurpunt.be/antwerpennoord.

18.10.10

"Herfstwandeling" te Ekeren.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

Mijn 100ste wandeling in 2010.

Op zaterdag 16 oktober dit jaar maakte ik mijn 100 ste wandeling, daarvoor trok ik richting Ekeren waar wandelclub “Bosgeuzen-Voorkempen” de “Herfstwandeling” voorschotelden.
Tijdens deze 100 wandelingen stapte ik 2343,6 km, er zal dus al redelijk wat rubber aan de Belgische en Nederlandse wegen achtergebleven zijn. In België was dit verdeeld over de provincies, Antwerpen, Oost Vlaanderen, West Vlaanderen, Vlaams Brabant, Waals Brabant, Luik en Henegouwen. In Nederland was dit de provincie Zeeland.
Ik heb nu nog ongeveer twee en een halve maand de tijd om de overige 656,4 km bij elkaar te stappen, om dan een totaal van 3000 km te hebben dit jaar, evenveel als wat ik verleden jaar wandelde. Het is geen moet maar wel een doel, en in het leven is het altijd beter om een doel voor ogen te hebben dan in het niets te staren.

15.10.10

Wontergem.

Wontergem is één van de oudste plaatsen in de Leiestreek volgens Georges Declerq, hij doceert geschiedenis aan de Vlaamse Universiteit Brussel en is een expert over het ontstaan van dorpen in Vlaanderen.
Volgens hem is Wontergem zeer oud. Hij situeert het ontstaan bij of net na de grote volksverhuizingen na de Romeins periode. Het is bijna zeker dat Wontergem werd gesticht door de Franken, de Germaanse volksgroep die na de Romeinen in de 6de en 7de eeuw ook deze regio in bezit namen.
Wontergem wordt al vermeld in een brief van 1019 die de abt van Sint-Baafs Gent richtte aan de graaf van Vlaanderen. De abt nam het dorp op als één van de bezittingen van de abdij, die het echter kwijtspeelde aan de Noormannen. Hij hoopte via die bedelbrief de oude bezittingen terug te krijgen. Historicus Georges Declerq concludeert dat de nederzetting of domein met kerk al bestond, vooraleer het in de 8ste of 9de eeuw in handen kwam van de Noormannen.
In de omgeving van Wontergem kan men prachtige wandelingen maken in het natuurgebied van de Vendelmeersen, een deel van het reservaat “Vallei van de Zeverenbeek”. Een Befaamd inwoner van dit dorp was Lucien Buysse die er geboren werd in 1893, hij werd beroemd door in 1926 de Ronde van Frankrijk te winnen na een legendarische rit van 400 km. Meer hierover kan u hier lezen

14.10.10

"19de Rose Gronontocht" te Essen (Wildert).

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

13.10.10

"Bosuilentocht" te Sint-Job-In-'T-Goor.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

12.10.10

Het monument van de bosuil.


Deze bosuil werd gebeiteld uit de eeuwenoude dikke beuk die men vroeger op de Brechtse heide vond. Het is een kunstwerk van Willy Streurs, het idee kwam van Pierre Franck, lid van wandelclub “St.-Michielstappers Brecht”.

11.10.10

Wortelsysyteem.

Bomen bezitten een uitgestrekt wortelsysteem. De wortels zijn nodig om de boom houvast te geven en water en andere essentiële elementen uit de bodem te ontrekken. De meeste boomwortels groeien ondiep en zelden meer dan een meter onder de grond. Uiteraard zijn er uitzonderingen op de regel. Dennen (Pinus) bijvoorbeeld hebben een penwortel die vanuit de stamvoet recht de grond ingaat. Bij de grove den (Pinus sylvestris) kan die tot 15 meter diep gaan. Gelijkaardige aanpassingen hebben soorten die op droge, rotsige bodems groeien.
De wortels zoeken hun weg over een grote oppervlakte. Indien alle (haar)wortels, die over een bosoppervlakte van 1 ha in de eerste 70 cm van de bodemlaag aanwezig zijn, aan elkaar worden geknoopt, omvatten ze een afstand van 31000 km of ongeveer ¾ van de omtrek van de aarde. De hoofdwortels zijn erg sterk en vaak scherp als een speer. Ze zijn bij machte door verharding te dringen of ze naar omhoog te duwen. Wandelaars ervaren dit maar al te vaak door erover te struikelen.

8.10.10

Kasteel Kruikenburg te TernatZetel van de heerlijkheid Kruikenburg, aanvankelijk toebehorend aan de familie Van Wezemael, vervolgens de families ’t Serclaes, de Fourneau, en de Lichtervelde, tot de Broeders der Christelijke scholen het in 1938 aankochten.
Het waterkasteel herinnert aan de middeleeuwse verdedigingsburchten: drie vleugels nagenoeg in U-vorm opgesteld rondom een met brede ringgrachten omspoelde binnenplaats, drie ronde torens in de vleugels en een vierkante ingangstoren voorafgegaan door een bakstenen brug op rondbogen.
Aan de spitboogvormige doorgang zijn de merktekens van ophaalbrug en valhekken nog duidelijk waarneembaar. De omgeving van het kasteel en de dreef, die het waterslot met de Sint-Gertrudiskerk verbindt, zijn als landschap beschermd.

6.10.10

"32ste Kruikenburgse Wandeltochten" te Ternat.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

5.10.10

"3de Herfsttocht" te Opwijk.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

29.9.10

"25ste Helletochten" te Stekene.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

27.9.10

Wielermonument "Lucien Buysse" te Wontergem.Een van de meest legendarische ritten uit de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk is de rit in 1926 van Bayonne naar Luchon. Na een rit van zowat 400 km, met beklimmingen van de Aubisque, de Tourmalet, de Aspin en de Peyresourde, in haast winterse omstandigheden, kwam de in 1893 in Wontergem geboren Lucien Buysse met bijna 25 minuten voorsprong als eerste over de meet. Slechts weinig andere renners haalden het einde van de rit. Tot diep in de nacht moest de Tourorganisatie op zoek naar vermiste deelnemers.
Met deze mythische prestatie legde Lucien Buysse de basis voor zijn eindoverwinning in de Tour van dat jaar. Na twee podiumplaatsen in de jaren voordien in dienst van kopman Bottechia, bekroonde Lucien zich daarmee tot de meest succesvolle telg uit het wielergeslacht Buysse.
Met zijn prijzengeld bouwde Lucien Buysse een woning in Wontergem (Dentergemstraat 20) waar hij tot 1952 bleef wonen. Het huis kreeg onlangs een aangepast balkon als hulde aan zijn beroemde eigenaar. Lucien Buysse overleed in 1980, na in Petegem-aan-de Leie vele jaren het nog steeds bestaande café Aubisque te hebben uitgebaat. Over zijn levensverhaal en wielercarrière verscheen in 2006 het boek “Lucien Buysse de rots” bij de uitgever De Eecloonaar.
In september 2003 kwam Wontergemnaar Sylveer Maes met het idee om hulde te brengen aan deze wielerkampioen. De uit Deinze afkomstige kunstenaar José Mestdagh (°1949) kreeg de opdracht en werd daarbij geholpen door de Gentse beeldhouwer Walter De Pauw. Beiden behoren tot de Gentse beenhouwerscollectief “Loods 13” met Walter De Buck.
Dit beeld kan u vinden voor de kerk te Wontergem en is gemaakt in steen en brons.

25.9.10

Wandelverslag "29ste Canteclaermarsen" te Deinze.


Vanuit de zeer ruime startzaal te Deinze gaan we op stap voor een wandeling van 24 km door de Leievallei. Even tussen de huizen, vervolgens steken we het Leiekanaal over en gaan links langs het kanaal en “De Molens van Deinze”, gekend bij alle bakkers.
Even later duiken we het natuurdomein in van “De Oude Leie”, deze arm is ontstaan toen men de Leie begon recht te trekken om deze beter bevaarbaar te maken, de natuurliefhebbers en wandelaars konden hier enkel maar beter bij varen. Het is hier heel mooi en rustig wandelen. Even later steken we de spoorwegbrug over en trekken richting Grammene waar onze 1ste rustpost is. Tijd om iets te eten en te drinken.
Bij ons vertrek in Grammene is het miezerig gaan het regenen. Gelukkig is het niet van lange duur. Tussen de vruchtbare velden met bloemkool en prei en ook maïs, komen we even later aan te Wontergem voor onze 2de controle, hier eten we een boterham met kop en mosterd die we doorspoelen mat een “Augustijn Grand Cru”, laat ons zeggen, het betere werk dus.
Hierdoor gesterkt gaan we hier een lus maken van 5,1 km. Deze brengt ons langs de kerk en het borstbeeld van oud Flandrien “Lucien Buyse” 1893-1980, eindwinnaar van de Ronde van Frankrijk 1926. We trekken verder door de vallei van de Zeverenbeek op zeer rustige veldwegen tussen de vele akkers om zo terug te Wontergem te komen voor onze 3de controle.
Terug op weg met de zon nu, voor een laatste stuk van 7,6 km. Even langs vondelpaden en over een spoorweg om aan de andere oever van de Oude Leie te stappen. Op de andere oever waar we deze morgen waren, komen nog steeds wandelaar voorbij die nog maar pas zijn vertrokken.
Terug door de zeer mooie Leievallei blijven we naast het water stappen tussen de sappige weiden met gras, de paarden kunnen smullen. We gaan nu verder richting Deinze, even langs het Schipdonkkanaal en er dan over om terug te komen in de startzaal.
De zaal is héél goed gevuld, en de organist van dienst hield er de stemming in, de wandelaars van WSV Schelle lieten zich goed opmerken en zette er de Polonaise in, dat bleef niet zonder gevolg want even later worden de beentjes door menig wandelaar gestrekt voor een dansje. Onze club was hier aanwezig met 60 leden en eindigde op de 8ste plaats van de meest aanwezige clubleden.
Een zeer goede organisatie en een pracht van een wandeling werd ons hier aangeboden door wandelclub “ATB De Natuurvrienden Deinze”, waar meer dan 2000 wandelaars van konden genieten. Waarvoor dank. Het fotoverslag van deze wandeling kan u vinden op deze link.

24.9.10

"29ste Canteclaermarsen" te Deinze.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

23.9.10

"17de Vlaamse Federatie Gehandicaptenwandeling" Te Kruishoutem.


Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

22.9.10

"8ste Geirnaertwandeling" te Boekhoute.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

21.9.10

3 dagen stappen in Oost Vlaanderen.

Een weekendje weg is altijd meegenomen, ditmaal met overnachting in het dorpje Sint-Martens-Latem, gekend als de woonplaats van kunstschilder Albert Servaes. Waar hij woonde en zijn atelier had is nu het mooie hotel "Torenhof" gehuisvest.
Van hieruist gingen we vrijdag stappen in Boekhoute, gekend als het vissersdorp zonder haven. Na de wandeling werden we hier vergast op een gratis portie garnalen, altijd lekker natuurlijk. Zaterdag trokken we dan naar Kruishoutem, gelegen aan de uitlopers van de Vlaamse Ardennen. Mooie uitzichten en panorama's waren hier gegarandeerd, zeker de moeite waard om hier te komen stappen in het golvend terrein.

Zondag trokken we dan richting Dienze om er samen met onze wandelclub "WSV Schelle" te gaan stappen in de vallei van de Leie. Natuur gegarandeerd. Onze club was hier aanwezig met 60 leden, die na de wandeling nog niet te moe waren om een dansje te wagen op de dansvloer waar de stemming er in werd gehouden door een organist.
Fotoverslagen van deze wandelingen kan u verder in de week vinden op dit blog.Hieronder de foto van onze 3 daagse wandeling in Oost Vlaanderen


16.9.10

"Omloop van de Denderstreek" te Aalst, 52 km.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.