27.12.07

Brugse Binnenste Buiten Kerstwandeling.


Zaterdag 22-12-2007 trokken we onder een hemelsblauwe vrieslucht naar Brugge voor de stadswandeling ingericht door wandelclub “De Brugsche Globetrotters”, toen we even over 10:00 uur vertrokken vanuit het KTA in de Rijselstraat te St-Michiels Brugge, voor onze wandeling van 20 km waren er reeds 613 stappers onderweg door de Brugse straten. Het werden uiteindelijk 23 km volgens mijn GPS, maar daar kunnen we geen meter spijt van hebben. Alle straten opnoemen waar we langs komen ga ik niet doen, want daar ga ik alleen maar kramp van in de vingers krijgen, de hoofdpunten, of de voor mij belangrijke punten wil ik wel vermelden. Vertrekkende vanuit het KTA en de Spoorwegstraat gaat het naar de Boeveriestraat, in het Godshuisje op de hoek van de Boeveriestraat en de Gloriebusstraat woonde mijn Peetoom tot hij aldaar overleed in feb.1970 ver boven de ouderdom van 80 jaar. We gaan linksaf en rechtsaf naar “’t Zand”, een ware mensenzee voor de markt hier.
Via een wirwar van straten komen we in de Steenstraat op weg naar de Grote Markt waar er Kerstmarkt is, via de Breidelstraat naar de Burg met het prachtige Stadhuis en de Heilige Bloedkapel, door de Blinde Ezelstraat naar de Vismarkt, ook hier is het Kerstmarkt. Zo komen we na ongeveer 7 km aan de Ezelpoort die we onderdoor gaan om dan in de Ezelstraat in café “De Vismijn” onze eerste controlepost te hebben, een warme groentesoep doet ons ontdooien en gaan dan verder.
We stappen langs de vele Brugse reien, de nog overblijvende windmolens, het “Guido Gezelle museum”, tevens was het zijn geboortehuis, verder langs de St. Anna kerk naar de St. Annarei waar we in St. Anna school onze 2de controlepost hebben, in het bovenzaaltje is het heel druk maar uiteindelijk vinden we toch een zitplaatsje en geraken even aan de praat met enkele medewandelaars. Een broodje en een drankje en terug op weg.
Voorbij de St. Annarei gaan we linksaf en na een tijdje komen we in het Koningin Astrid park, hier maken we een ommetje langs de dichtgevroren vijver en stappen verder langs het Colettijnenhof om uiteindelijk over het bruggetje het Begijnhof binnen te gaan waar we het verlaten langs de poort uit 1776, langs de Wijngaardstraat naar het Walplein. Hier in de brouwerij “De Halve Maan” hebben we onze 3de controlepost, de moeite van een bezoekje meer dan waard, het is trouwens een héél gezellige brasserie en dito restaurant. Hier laten we ons een huisgebrouwen “Brugse Zot” goed smaken. Ook Linda en Ronny waren hier voor hun controlestop.
Verder langs de Dijver en de Oude Burg komen we op de Simon Stevensplaats terecht, ook hier een drukte van jewelste op de Kerstmarkt. We gaan dan op weg naar het “Oude St. Janshospitaal waar we in zaal “Het Heershuis” onze 4de controlepost hebben. Hier nemen we nog een versnapering en beginnen dan aan onze laatste 3 km naar de plaats van vertrek van deze morgen.
Hier laten we ons een heerlijk bereide hutsepot met een goed stuk worst smaken, na een winterwandeling gaat dat er met veel smaak in. Het is nu 16:00 uur, er zijn reeds 3031 inschrijvingen en men kan nog tot 17:00 uur inschrijven, dat belooft. Een pracht van een wandeling, goed voor een stip in de Marching voor volgend jaar, zeker en vast. En nu op weg want het is nog 120 km bollen naar huis.
De foto's van de wandeling kan je hier vinden.

Afgelegde afstand; 23km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 2141 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3771 km.
Aantal wandelingen 2007; 86.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 164.

24.12.07

Mijn hond heet Sex.


Normaal gezien geeft elke huisman zijn hond een klassieke naam zoalsFido, Rover... Ik noemde mijn hond "Sex".Helaas, zo blijkt nu, want Sex is eigenlijk een beschamende naam.

Op een dag nam ik Sex mee voor een wandelingetje. Sex liep weg. Ik bracht uren en uren door in regen en wind om hem te zoeken. Een politieagent die voorbij kwam vroeg me wat ik in dat steegje deed om 4u in de morgen. "Ik ben op zoek naar Sex", zei ik.
Mijn zaak komt volgende week vrijdag voor.
Op een andere dag ging ik naar de belastingsdienst om een penning voor Sex te halen. De bediende vroeg me wat ik wenste. "Ik had graag een toelating voor Sex" zei ik. "Zou ik ook wel willen" antwoordde deze. Ik zei dat het om een hond ging. Hij vond dat dat er niet toe deed hoe ze eruit zag. Ik zei hem dat ik Sex had gedurende 2 jaar. "Stevige knaap ben jij" vond hij.
Toen ik besloot om te trouwen, zei ik aan de pastoor dat ik Sex bij het huwelijk wilde hebben. Hijj vroeg me om toch te wachten tot na de mis. Ik zei dat Sex een belangrijke plaats in mijn leven innam. Mijn hele leven draaide tot nu toe rond Sex. Hij zei dat hij geen woord meer wou horen en dat wij in zijn kerk niet konden trouwen. Ik probeerde hem nog te sussen door te zeggen dat alle genodigden het fijn zouden hebben om Sex erbij te hebben.
Daags nadien trouwden we enkel voor de wet. Mijn familie is in de ban van de kerk geslagen.

De hond mocht mee op huwelijksreis. Ik zei aan de balie van het hotel dat ik een kamer voor mij en mijn vrouw wilde en een aparte kamer voor Sex. De klerk zei dat elke kamer geschikt was voor sex."Je begrijpt me niet" zei ik, "Sex houdt me de ganse nacht wakker" ! "Mij ook" zei de man.

Op een keer vertelde ik mijn vriend dat mijn Sex op tv kwam. "Stoefer! Ik mag daar zelfs nog niet naar kijken van mijn vrouw" zei hij. Ik zei "je begrijpt me niet, het ging om een wedstrijd". Hij vond dat ik in dat geval tickets moest verkopen.

Toen mijn vrouw en ik de echtscheiding aangingen, werd er in de rechtszaal een aardig woordje gedebatteerd over het hoederecht van Sex. "Edelachtbare" zei ik "ik had Sex voor het huwelijk". "Ik ook" zei hij.

Je begrijpt, ik ben ondertussen gehuwd, gescheiden, opgesloten geweest en wat weet ik meer door die hond. Tenslotte ging ik te rade bij een psychiater. "Wat is je probleem ? " vroeg hij. "Sex is dood" antwoordde ik. "Het is alsof je je beste vriend verliest" vervolgde ik. De psychiater antwoordde rustig : "jij en ik weten goed genoeg dat sex tot een hoop miserie leidt en niet bepaald 's mans beste vriend is. Koop liever een hond !??? " Ik ben een gebroken man.

23.12.07

Brief aan de inspecteur van belastingen.


Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik mijn belasting voor 2008 nog kan betalen.

Mijn financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van:
De Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet, de Loterijwet, de Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Woningwet, de Drankwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidewet, de Vestigingswet t/m de Ziekenwet enz. enz. die op een weerloos publiek wordt losgelaten.
Door al deze verschillende wetten, ben ik zo terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewonnen, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet
waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:

Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasing, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, Verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividentbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting,

En verder voor:
Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns,
Zegelrecht, Registratierecht, Invoerrecht, Statistiekrecht, Reinigingsrecht en wat er nog meer aan rechten zijn.

Ik ben verplicht bij te dragen aan:
WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal
van andere weeën; Alsook aan Ziektegeldverzekering,
Zorgverzekering en Autoverzekering..

Ik betaal:
Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld,
Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld, Lesgeld,
Kijkgeld en Luistergeld.

Ik ben aangezocht of verplicht bij te dragen voor:
Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding, Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds, Kinderbescherming,
Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het Begrafenisfonds enz. enz.

Er wordt druk op mij uitgeoefend om als steun te dienen voor:
het Rode Kruis, het Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis, Het Oranje Kruis en een regenboog van andere Kruizen.

De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben.

Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd,
gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

Ik heb tot nu toe mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.

Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer.
Maar men schijnt mij slecht te geloven, omdat men mij voor allerlei folteringen nodig heeft.

Voor aktiecommitees, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een
onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands
tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.

Ik ben verplicht voor een Energie Keurmerk te betalen voor ik mijn huis mag verkopen.
Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid:
WAT KOMT ER NOG MEER ??

Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk.
Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund.

Dan voel ik door mijn klompen heen, dat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis.
Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen.

Meneer de Inspekteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwlijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

Hoogachtend,
Een uitgeputte en uitgeperste belastingbetaler

21.12.07

Wandelprogramma voor weekend nr. 51.


Zaterdag 22december 2007, wandeling te Brugge ( Prov. West Vlaanderen), “Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer” ingericht door “ WSV De Brugse Globetrotters” ; verder is vermeld, “Langs kleine straatjes en door private domeinen in centrum van Brugge. Aankomst voor 20.00 uur. Kerstman en organist in de namiddag. Hutsepot in de startplaats. Alle afstanden passeren voorbij de Kerstmarkten, ruime parking bij de start“.
Inschrijven van 8:30 - 17:00 uur, parcours; 6-12-15-20 kilometer.
Start; Refter KTA, Rijselstraat 5, Sint-Michiels, Brugge
Op deze wandeling kies ik voor de 20 kilometer.

Zondag 23 december 2007, wandeling te Waarloos (Prov. Antwerpen), “Wintertocht A.P.C.W.” ingericht door “De Kleitrappers Terhagen; verder is vermeld, "Mooie natuur, landerijen en de oude spoorwegberm. Aankomst tot 16:00 uur”
Inschrijven van 8:00 - 15:00 uur, parcours 6-10-15-21 kilometer.
Start; Feestzaal Berkenhof, Fer. Maesstraat, Waarloos.
Op deze wandeling kies ik voor de 21 kilometer.

20.12.07

4 Jaargetijden - Wintertocht te Schoten.


Dinsdag 18 december trok ik voor een wandeling van 18 km naar Schoten waar het vertrek is in de kantine van de plaatselijke korfbalclub, reeds vele bekende gezichten hier in de mooie kantine. Inschrijven met een koffie om op te warmen want buiten is alles wit bevroren en met de opkomende zon is dit enkele foto’s waard.
Ik vertrek voor een eerste lus van 8 km naast een voetbalveld, we komen dan in een dreef waar we terechtkomen tussen de immense villa’s waarvan de auto’s evenredig zijn en voor ¾ getooid zijn met Nederlandse nummerplaten. De dreef uit en rechtsaf het viaduct van de E19 over en dan rechtsaf naar de Koekoeksdreef waar we even naast de volledige dichtgemaakte HS spoorweg stappen, de drukbezette zakenmensen in de villa’s moesten zomaar eens het geluid van een trein horen.
Zo komen we tenslotte in het park van Brasschaat en vanaf hier is het puur genieten, we hebben enkel het gezelschap van enkele joggers en nu en dan een eenzame fietser. De vijver aan het speelpark ligt er volledig dichtgevroren bij, nu een rechts en dan eens links komen we terecht in “Het Peerdsbos“ te Schoten, hier op deze plaats staat een obelisk, er staan wat Latijnse beschrijvingen op, maar waarom hij hier staat kan ik niet uitmaken. Zo komen we terug aan het sportpark waar we nog even in ronddolen om dan voor onze eerste stempel terug naar de kantine te gaan, de langste lus zit er op. Een lekker warme soep met een broodje doet ons ontdooien.
Voor de tweede lus van 6 km gaan we ditmaal rechtdoor door een lange dreef, links van ons allemaal villa’s en rechts allemaal bos, aan het einde gaan we rechtsaf door de buitenwijk van Schoten waar de woningen iets kleiner zijn maar ze lijken me toch nog te groot voor mijn doen. We komen uiteindelijk aan de sluis van de Schotense vaart waar we ongeveer een kilometer blijven naast stappen, hier en daar drijven er scholletjes ijs rond, aan het eerste bruggetje gaan we rechtsaf en terug naar de kantine voor controle nr. 2.
Voor onze laatste lus van 4 km volgen we even de weg van vanmorgen maar nu gaan we niet rechtsaf naar de viaduct maar rechtdoor het bos in, door de vorige regenperiode was alles hier slijk en door de fietsbanden zijn daar ferme sporen in getrokken, nu heeft het goed gevroren en dat maakt het ons zeker niet makkelijk om te stappen, de voeten niet omslaan is hier de boodschap. We komen even naast de autostrade maar gaan linksaf terug het bos in en keren op een ander pad terug op de weg naar ons vertrekpunt. Bij afgifte van onze controlekaart bekomen we een gratis Glühwein, en dat kunnen we met deze temperatuur zeker op prijs stellen. We mogen hier toch wel van een geslaagde wandeling spreken die ingericht was door Wandelclub Scota Schoten. Boekje afstempelen en naar huis, het was mooi, de zon maakte alles dan nog wat mooier en gezelliger en meer moet dat niet zijn.
De foto’s van de wandeling kan je hier vinden.
Afgelegde afstand; 18 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 2118 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3748 km.
Aantal wandelingen 2007; 85.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 163.

Drankproblemen.Alcoholgebruik : de symptomen, hun oorzaak en oplossing
Waarom beginnen we steeds het jaar met een kater, het loopt al fout vanaf de eerste minuut....1-Symptoom : Natte en koude voeten.Oorzaak : Je glas helt over. Oplossing : Het glas draaien tot de opening naar boven gericht is.
2- Symptoom : Natte en warme voeten.Oorzaak : Je hebt je bepist. Oplossing : Ga je drogen in het dichtstbijzijnde toilet.

3-Symptoom : De toog is van wit email. Oorzaak : Je bent nog altijd in het toilet. Oplossing : Roep om bijstand.

4- Symptoom : Je wacht al een uur op het glas dat je besteld hebt. Oorzaak : De toog bevindt zich achter jou.Oplossing : Draai je om, daar is je glas.
5-Symptoom : De muur vlak voor jou zit vol lichtjes.Oorzaak : Je bent op je rug gevallen.Oplossing : Draai je voorzichtig 90° om.
6- Symptoom : Je mond zit vol sigarettenpeuken. Oorzaak : Je bent voorovergevallen op de asbak.Oplossing : Verwijder alles en spoel je mond met een gin tonic.
7- Symptoom : Wazig zicht.Oorzaak : Je kijkt doorheen een leeg glas.Oplossing : Vraag om het glas bij te vullen.
8- Symptoom : De grond verplaatst zich onder je voeten. Oorzaak : Twee uitsmijters dragen je buiten.Oplossing : Vraag op zijn minst waar ze je naartoe brengen.
9- Symptoom : Meerdere gezichten staren je aan vanuit het water.Oorzaak : Je bent op het toilet en probeert over te geven. Oplossing : Stop een vinger in je keel.
10- Symptoom : De mensen rondom jou praten met een mysterieuze echo.Oorzaak : Je glas zit in je oor.Oplossing : Hou op met die onnozelheden.
11-Symptoom : Bewegende disco, in ’t wit geklede mensen en monotone muziek. Oorzaak : Je zit in een ambulance.Oplossing : Niet bewegen. Misschien een delirium tremen.
12- Symptoom : Je huisgenoten zien er raar uit en staren naar jou. Oorzaak : Je hebt je vergist van huis.Oplossing : Vraag hen je de weg te wijzen naar je eigen huis.
13- Symptoom : Een grote spot in de disco verblindt je. Oorzaak : Je ligt uitgestrekt op straat en het wordt al dag.Oplossing : Koffie en een goede druppel helpen je er bovenop.

17.12.07

14de Wijnendalebostocht te Torhout.


Rond 8:30 uur komen we aan in zaal de Bosgalm en meteen viel het ons op dat er reeds zo veel volk was vertrokken en nog met grote haast ook, pas later viel onze Euro dat Club Brugge om 13:00 uur moest spelen tegen Anderlecht en dat zullen er velen niet willen missen hebben. Rustig inschrijven en laat de haastigen voorgaan. We vertrekken dan om 9:10 uur en dan zijn er reeds 570 inschrijvingen, dat belooft.
We vertrekken even door de achtertuintjes van Torhout maar komen al snel in de mooie natuur van deze prachtige en licht glooiende streek. We stappen even de drukke hoofdbaan over en trekken dan richting Hoge Waterhoek, even verder volgen we de oude spoorwegbedding en komen zo voorbij restaurant "Wijnendale station". Even verder verlaten we de bedding via de trappen omhoog aan een bruggetje en komen zo in Wijnendale terecht. De 8 en 14 km gaan hier linksaf naar hun controlepost in het kasteel, wij gaan op de 22km nog even een lus maken naar onze eerste controlepost aan de kerk in Wijnendale, onze eerste 5,9 km zitten er op. Soep en een broodje zijn welkom.
We gaan nu op weg voor een lus van 4,6 km, we gaan tot aan de gemeentegrens van Ichtegem waar we linksaf de Dwarsstraat ingaan, we volgen deze kerkwegel en komen zo onmiddellijk terug op het grondgebied Torhout, even verder volgen we het "Het Kastelenpad" en komen zo al vlug aan onze 2de controlepost op het "Kasteel van Wijnendale", van een mooie omgeving gesproken, we hadden in het voorjaar reeds het genoegen hier te komen en nu zien we het terug in winterkostuum. Een versnapering na het stempelen en terug op weg de zon in. Alle afstanden gaan nu rechtsaf naast het kasteel, we zien hier ook de kapel van "Onze Lieve Vrouw van Wijnendale" en iets verder de "IJskelder" die vroeger dienst deed voor de kasteelbewoners, zij hadden natuurlijk nog geen ijskast. Verder door de laan langs de oude ingangspoort en wachtoren met nog een stuk ommuring en we gaan op weg naar "Wijnendalebos", ditmaal was er daags voordien geen storm geweest zoals in het voorjaar, toen moesten we letterlijk en figuurlijk hier over het kreupelhout stappen dat alom op de grond gevallen was. De weg was ook opgeruimd en ditmaal geen slijk hier.
De 8 en 14 km gaan links, wij gaan met de 22 rechtsaf en maken een grote lus in het prachtige kader van een muistil bos, even verder zit een vogeltje (een boomklever of roodborstje, ik ben niet zeker) slechts een paar meter van ons, nieuwsgierig naar ons te staren, ik kan er met de telelens zelfs een mooie foto van nemen, zo rustig is het hier. Al slalommend door het bos komen we uiteindelijk in een lange rechte dreef die ons terug naar het kasteel brengt voor onze derde controlepost na een lus van 7,8 km, het is hier aan de poort een komen en gaan van de vele wandelaars, we drinken onze koffie al staande op want zitten is er nu niet meer bij, van volk gesproken.
We beginnen nu aan onze laatste lus van 3,4 km, even langs de drukke baan, maar dan rechtsaf terug even de rustige natuur in om zo terug in Torhout aan de moderne "Don Bosco" kerk te komen, nog even linksaf en we zijn terug waar we deze morgen vertrokken. De verre verplaatsing naar Torhout was méér dan de moeite waard en deze mening deelden de zeer vele deelnemers met ons, met zeer veel bedoel ik dan, dat er om 14:00 uur reeds 2375 inschrijvingen waren en men kon tot 15:00 inschrijven. Van zulks een deelnemersaantal kunnen vele wandelclubs alleen maar dromen. Maar hier beschikt men dan ook over een uniek wandelkader. Met stip genoteerd voor volgend jaar.
De foto’s van de wandeling vind je hier.

Afgelegde afstand; 22 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 2100 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3730 km.
Aantal wandelingen 2007; 84.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 162.

15.12.07

De Druivelaar.


Door omstandigheden ben ik vandaag niet gaan wandelen, dus verschijnt er voor vandaag een ander stukje.

Neen ik heb het hier niet over blauwe of witte druiven maar over een kleine scheurkalender die in België héél goed gekend is en dan ook in grote getale te koop is in ieder zichzelf respecterende krantenzaak en dergelijke. Je moet er wel degelijk op tijd bij zijn of je schuift er naast. Hij is voor het eerstuitgegeven in 1915 en wordt sedert 1942 samengesteld en uitgegeven door Drukkerij Strobbe bvba, Kasteelstraat 1, 8870 Izegem (België).
Ik zal nu regelmatig een blaadje hier neerschrijven, voor diegenen die de kalender in hun bezit moesten hebben, ja dat bespaart u dan een beetje moeite of je hebt het twee maal gelezen, dan vergeet je het zeker niet.
Uit de druivelaar van donderdag 13 december 2007. Het is dan week nr.50, zon op 8.36 uur, onder 16.37 uur. Maan op 11.37 uur, onder 20.07 uur.
Het is de naamdag van H. LUCIA + 303, patrones van de oogartsen en opticiens.


George en Jef, twee caféstrategen, worden tegengehouden door de politie en George moet zijn rijbewijs voorleggen.
“Hebt u te veel gedronken ?” vraagt de politieagent.
“Neen, antwoordt George zelfverzekerd, als u wilt, ga ik hier onmiddellijk op mijn handen staan”. Daarop stapt George uit en voert onmiddellijk de bewuste handenstand uit.
De politieagent is tevreden en laat de mannen verder rijden. Na een tijdje vraagt Jef verwonderd “Sinds wanneer kan jij op je handen staan ?”
Waarop George zegt “och Jef, ik kan dat alleen als ik straalbezopen ben”.

14.12.07

Wandelprogramma voor weekend nr.50


Zaterdag 15 december 2007, wandeling te Herselt ( Prov. Antwerpen), “Wintertocht” ingericht door “ WC De Grashoppers Keiberg” ;verder is vermeld, “In de Marching staat verder niets vermeld over het parcours.“ Hopelijk valt het mee.Inschrijven van 8:00 - 9:00 uur, parcours; 4-7-12-20-30 kilometer. Start; Sint-Norbertuszaal, Wezelheide Blauwberg-Herselt.
Op deze wandeling kies ik voor de 30 kilometer.

Zondag 16 december 2007, wandeling te Torhout (Prov. West Vlaanderen), “14de Wijnendalebostocht” ingericht door “WSJV NACHT VAN VLAANDEREN TORHOUT VZW; verder is vermeld, "Parcours in en rond het bos van Wijnendale. Gratis versnapering”
Inschrijven van 8:00 - 15:00 uur, parcours 7-14-22 kilometer.Start; De Bosgalm, Pastoriestraat (Don Bosco), Torhout
Op deze wandeling kies ik voor de 22 kilometer. Hier heb ik reeds gewandeld en ik moet zeggen dat ik er toen van genoten heb in deze prachtige omgeving. Een echte aanrader.

Gezocht !!!!!!!

Twee mannen, een oude en een jonge, botsen met hun winkelkarretje in Delhaize.
De oude zegt tegen de jonge:" Excuseer, maar ik ben mijn vrouw aan het zoeken en lette niet goed op."
De jonge zegt: "'t Is niets. Maar wat een toeval want ik ben ook naar mijn vrouw aan het zoeken. Ik kan ze niet vinden en ik word een beetje wanhopig."
De oudste zegt: "Misschien kunnen we elkaar helpen. Hoe ziet je vrouw er uit?"
De jongste zegt: "Wel, ze is 24 jaar oud, slank met blonde haren, blauwe ogen, lange benen, grote borsten en ze draagt een spannende short, een klein topje en geen BH.
En hoe ziet jouw vrouw er uit?"


De oudste antwoordt:


"Da's niet belangrijk--- We gaan eerst die van u zoeken."13.12.07

Een spreuk van de week.


Dames.
Ik heb deze spreuk heus niet uitgevonden.
Gelieve u zich dan ook niet op de poezelige teentjes getrapt te voelen.
Mocht dit toch het geval zijn,
bedenkt dan dat ook mijn echtgenote dit onder ogen krijgt.

12.12.07

Misschien morgen.

Vandaag is het er niet van gekomen om iets goeds door mijn hoofd te laten gaan, laat staan om neer te pennen, zoals de titel klinkt, ........ misschien morgen beter.

11.12.07

Durmetocht te Hamme (Oost Vlaanderen).

Zaterdag 8 december 2007 vertrek ik vanuit de technische school aldaar voor een tocht van 22 kilometer met 3 controleposten en dat is altijd mooi meegenomen. Het weer is menselijk en het ziet er naar uit dat de zon toch nog een beetje zal meespelen.
Bij het vertrek steken we de drukke baan over onder toezicht van enkele verantwoordelijken van de club die het verkeer tegenhouden, prima begin dus. We gaan achter een supermark linksaf en zitten meteen in het groen waar we richting Durme dijk stappen. Deze volgen we voor een ruime tijd, waarbij we door het "Noubroek" stappen, de zon is wat hoger komen staan en het is hier heerlijk rustig.
Hier gaan we na enkele kilometers rechtsaf om het "Noubroek" aan de andere zijde te bewandelen, waarbij we regelmatig langs natuurlijke vijvers stappen. We steken uiteindelijk de drukke weg over welke naar Temse loopt, even links en rechtsaf en we zijn terug in Hamme waar onze eerste controlepost ligt in het "Gemeentelijk Theater" na 6,8 km. Een lekkere tomatensoep met een broodje en nog stempelen en terug op weg.
We gaan het dorp uit en komen nu langs de rustige wegen van de "Moerheide" en zijn zo op weg naar het "Gaartbroek", deze lus is maar 3,7 km en zo zijn we al vlug aan onze 2de controlepost, taverne - restaurant "De Watermolen". In de gezellige patio kunnen we afstempelen en iets drinken en eten, we hebben we een prachtig zicht op de "Oude Durme", dit is een dode arm van de huidige Durme, ik kan me best voorstellen dat het hier heerlijk moet zijn om te vissen.
Ik ga terug verder voor een lus van 6,6 km, eerst een heel stuk langs de "Oude Durme" waar inderdaad nog een visser zit te hengelen. Intussen is de zon verdwenen en is de wind komen opzetten, een heel verschil tegen deze morgen toen ik vertrok. We stappen door de velden met de naam "Vierkouter" en komen dan terug in Hamme terug in het theater voor controle nr. 3.
Ditmaal gaan we linksaf het dorp uit en gaan terug door het "Gaartbroek" om verder de "Oude Durme" een stuk te volgen. Uiteindelijk komen we terug op de dijk van de Durme en gaan zo terug naar de plaats waar we vanmorgen vertrokken. In de zaal is het me een beetje te druk, ik laat mijn boekje afstempelen en vertrek terug richting thuis. Een heel mooie en rustige tocht en hij staat al met ster in de nieuwe "Marching 2008".
De foto’s van de wandeling kan je hier vinden.

Afgelegde afstand; 22 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 2078 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3708 km.
Aantal wandelingen 2007; 83.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 161.

10.12.07

Nieuwe straatnaam te Brussel.Meer woorden zijn hier niet voor nodig.

6.12.07

'T is maar dat ik het weet.


Een neger komt solliciteren bij een bouwfirma voor een job en de baas vraagt hem naar zijn ervaring dienaangaande. De man antwoord dat ie er geen heeft, maar sterk en bereidwillig is het vak te leren! Goed, zegt de baas je mag maandag beginnen.
De neger verschijnt s'maandags bij de ploegbaas ( op tijd ) en deze legt hem één en ander uit. Kijk, zegt de ploegbaas we werken vandaag op het achtste, en we moeten met de trap naar boven, jij mag aan de lift blijven staan beneden, maar zorg er voor dat alles naar boven komt, want als ik één keer de trap moet doen naar beneden, mag je vertrekken, ok ?
Ze spreken een aantal tekens af, om de cement, het zand, de stenen naar boven te laten komen. De neger knikt instemmend en beloofd zijn best te doen. O ja, zegt de ploegbaas, s'middags krijgen we dorst, de mannen drinken hier liefst Duvel of Leffe, voor Duvel breng ik mijn beide handen wapperend aan het hoofd ter hoogte van de oren, gevolgd door het aantal dat we willen naar boven krijgen, 4 vingers betekent 4 Duvels, ok ? Indien we Leffe willen, steek ik de duim en de pink omhoog en maak een draaiende beweging met de hand, wéér gevolgd door het aantal (vingers ) die we naar boven willen zien komen, zou dat lukken ? Zal er voor zorgen baas, zegt de neger. De hele voormiddag loopt alles perfect, de stenen gaan omhoog, het zand en de cement etc. etc.
De ploegbaas verschijnt rond 12 uur aan de reling op het achtste verdiep, en gebaart met duim en pink dat hij 6 Leffe's naar boven wil zien komen. De neger kijkt omhoog, steekt zijn 2 handen in de lucht en laat vervolgens zijn handen draaien, de palmen naar voor, gevolgd door de rug van zijn hand. De ploegbaas staat stomverbaasd naar beneden te kijken en gebaart wéér met de duim en de pink, 6 Leffe's !! De neger staat omhoog te kijken, en doet net hetzelfde als daarvoor, eerst met de handpalmen voorwaarts, dan met rug van de hand draaiend.
De ploegbaas gaat vloekend naar beneden, en vraagt hem, had je me niet begrepen stommerik, met de pink en de duim, wat wil dat zeggen ? Waarop de zwarte antwoord: Dat U 6 Leffe's wilde baas! Waarom sta je dan met je handen te draaien, vraagt de ploegbaas. Waarop de zwarte antwoord : "Ik wou enkel weten, een lichte of een donkere !!"

5.12.07

God en de Walen.


Op de zesde dag, toen God de wereld had gecreëerd, besliste hij de volkeren te creëren. Samen met Sint Pieter gaf hij elk volk zijn kwaliteiten.
Hij zij : 'Dit zijn de Zwitsers : spaarzaam en verstandige bankiers'
'Dat zijn de Canadezen : goedlachs en taai'
'Dat zijn Duitsers : nauwkeurig en uitzonderlijke techniekers'
'Dit zijn Amerikanen : zelfzeker en machtig'
'Dat zijn Italianen : inventief en subtiel'
'Toen het eindelijk de beurt was aan de Walen, bleven er nog 3 eigenschappen over : Intelligentie, eerlijkheid en socialisme'
In zijn eindeloze goedheid besliste God deze alle 3 aan de Walen te geven. Sint Pieter protesteerde : 'U bent onrechtvaardig ; U geeft de Walen 3 kwaliteiten en de anderen maar 2...' 'Nee,' zei God, 'ik leg het je uit.’ De Walen willen altijd meer dan de anderen, daarom krijgen zij 3 kwaliteiten... maar ze zullen er altijd maar twee tegelijk kunnen gebruiken !'
En dus daarom:
Als een Waal intelligent en eerlijk is, is het geen socialist.
Als hij intelligent en socialist is, kan hij niet eerlijk zijn.
En als je socialist en eerlijk bent, ben je niet intelligent !’

Bevoorrading.

Als dat geen werk van barmhartigheid is, dan weet ik het ook niet meer.


3.12.07

De storm van 2 December 2007.

In onderstaande grafiek kan je het verloop van de storm van gisteren volgen. De grafiek start op 02-12-2007 te 06:00 uur en stopt op 03-12-2007 te 06:00 uur. De windkracht is gemeten in het meetstation te Vlissingen.


Zoals u kan merken was de maximum winstoot er eentje van 101,1 km/uur. Ga er maar eens instaan met een regenscherm. De site kan u hier vinden.

2.12.07

Weerspreuken.

Vandaag verwacht men storm en sloten regen, niet echt het beste weer om, pakweg een wandeling van 20 kilometer te stappen zoals we in het weekend gewoon zijn. Dan zoeken we een andere bezigheid, en omdat we nu toch over het weer praten, kunnen enkele weerspreuken uw gedachten misschien een beetje van de storm afhouden.

Heeft Januari koude en droge dagen,
dan zal in Februari de sneeuw u plagen.

Als in Februari vroeg krokussen bloeien,
dan zullen ze met de koude stoeien.


Danst het lammetje in Maart,
april pakt het bij zijn staart.


De huwelijkse staat is als April,
nu zon, dan storm en dan weer stil.

Kamillegeur in Mei,
brengt de zomer dichterbij.

Hoort ge in juni de donder kraken,
dan maken de boeren goede zaken.

Is in Juli de morgen rood,
’s avonds verkeert het weer in nood.


Iedereen heeft het al ondervonden,
wervelwinden zijn aan Augustus verbonden.

Trekvogels in Septembernacht,
ze maken in Kersttijd zacht.

Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen,
maar ook jicht en andere plagen.

Maakt de spin in ’t web een scheur,
dan klopt weldra de stormwind aan de deur.

Met Decembermaand is het jaar weer uit,
gelukkig wiens balans goed sluit.

Spreekwoorden en gezegden, neem ze met een korreltje zout.
Maar de vraag is……..
"Zijn ze juist of zijn ze fout."

1.12.07

Kookles.

De haven van Boekhoute.Ongeveer 800 meter verderop in Nederland, liggen de uitlopers van de Braakman. Eeuwenlang was dit een open zijarm van de Schelde. Rondom de Braakman lagen de bloeiende vissershavens van Philippine, Hoek en Boekhoute. De haven van Boekhoute lag ongeveer 2,5 kilometer van de dorpskern.
Door de Belgische onafhankelijkheid kwam de haven van Boekhoute op Nederlands grondgebied te liggen. Dat zorgde voor de nodige moeilijkheden. Toch leefden in 1911 te Boekhoute nog 700 mensen van de visvangst. In 1952 werd de Braakman van de Schelde afgesloten door een dijk en de haven verdween.
Vandaag varen nog 4 vissersschepen met de kentekens BOU, de afkorting van de vroegere schrijfwijze Bouchaute. Hun schippers zorgen bijna dagelijks voor de aanvoer van verse vis of garnalen. Naast de dorpskern ligt de BOU8, een oud vissersschip, ter nagedachtenis van de vroegere vissersgemeenschap.
Het visserschip "BOU8" te Boekhoute.

30.11.07

20ste Koude Voetentocht te Boekhoute.Zondag 24-11-2007 gingen we op stap te Boekhoute, dit oude vissersdorp op de grens met Nederland heeft helaas nu geen haven meer dus moet men het over een andere boeg gooien, landbouw, veeteelt en fruitteelt is hier nu veel aanwezig.
Wij nemen vandaag de 26 km om eens goed uit te waaien, want hieraan is geen gebrek in dit landschap dat zo vlak is als een biljart, maar de zon is er en dat is altijd goed. Tijdens onze rust in de 2de in de controlepost ontmoet ik dan uiteindelijk toch wandelblogger "Gwy the alder", er waren reeds enkele vergeefse pogingen van mijn kant geweest maar zonder succes, maar de aanhouder wint uiteindelijk toch. Het werd meteen een gezellige babbel in de hangar van een fruitkweker, zijn verslag kan je hier lezen, dat bespaart mij een epistel. Omdat hij op de kortere versie van 18 km zit nemen we afschijd en gaan elks onze eigen weg. Wij maken nog een ommetje van 5,7 km naar Bassevelde waar onze 3de controlepost in een gezellig café is gelegen, een Duvel gaat er gewillig in. Er wachten ons nu nog 7,3 en het is tamelijk koud geworden met de strakke wind in de polder. Onderweg pakken de wolken zich samen boven ons en er is regelmatig een regenboog te zien, geen goed teken dus.
Als we de rand van Boekhoute bereiken begint het te druppelen maar de startzaal is niet ver meer, gelukkig. 5 minuten later is het gaan gieten mar dan waren we al onder dak. Een zer mooie tocht en zeker voor herhaling vatbaar.
De foto’s van deze prachtige tocht kan je hier vinden.
Afgelegde afstand; 26 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 2056 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3686 km.
Aantal wandelingen 2007; 82.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 160.

28.11.07

Hou er het tempo in.Een man koopt de beste auto op de markt, een splinternieuwe Ferrari GT .Het is de duurste auto in de wereld en kost 500.000 dollar.Hij doet er een testrit mee en stopt aan een rood licht.Een oude man op een brommerke stopt naast hem op het fietspad.
De oude man kijkt naar de nieuwe, glanzende ferrari en vraagt, "Welksoort van auto is da, zoon "?De man antwoordt, "Een Ferrari GTO. Kost een half miljoen dollar"!
"Da's veel geld," zegt de oude man. "Waarom kost die zo veel"?"Omdat deze auto 320 km per uur kan doen !" verklaart de trotse eigenaar. De oude man vraagt, "kan da kwaad als ik eens binnen kijk"?"Geen probleem", antwoordt de eigenaar.Dus steekt de oude man zijn hoofd door het zijraampje en kijkt eens rondom."Da's een wreed schonen auto, zoon, maar ik blijf bij mijn oud brommerke"!
De kerel wil de oude man eens tonen wat zijn auto doen kan.Als het licht op groen springt geeft hij plankgas en binnen 30seconden, leest de snelheidsmeter 160 km/u. Plotseling merkt hij een punt in zijn achteruitkijk spiegel op.Het schijnt dichter te komen!
Hij vertraagt om te zien wat het zou kunnen zijn en plotseling flitster hem iets rechts voorbij! "Wat op aarde kan sneller gaan dan mijn Ferrari"? vraagt de man zichzelfaf. Hij trekt de Ferrari op tot 250 km/u.Schuin rechts voor hem ziet hij dat het de oude man op zijn brommerke is ! Verbaasd dat het brommerke zijn Ferrari zou kunnen voorbijsteken,geeft hij nog meer gas en gaat het brommerke aan 275 km/u voorbij. WHOOOOOOOSHHHHH!
Hij voelt zicht de koning te rijk in zijn nieuwe ferrari...Tot hij in zijn spiegel kijkt en ziet dat de oude man die hem OPNIEUW inhaalt! Verbaasd door de snelheid van deze oude kerel, duwt hij de gaspedaalvolledig in en brengt de Ferrari tot 320 km/u !
Nog geen tien seconden later, ziet hij het brommerke opnieuw inlopenop de ferrari! De Ferrari zit op z'n einde en er is niets dat hij kan doen !!! Plotseling knalt het brommerke tegen de achterkant van zijn Ferrari !
De man stopt en springt uit, en ongelooflijk maar waar: de oude manleeft nog steeds!Hij loopt naar de gehavende oude man en zegt, "Oh God! Is er ietsdat ik kan doen voor u"?
De oude man fluistert...


"MAAK.. MIJN... BRETTELS... LOS... VAN...UW...ZIJSPIEGEL VERDOMME"!

27.11.07

9de Horizontocht 50 kilometer te Mazenzele.


Het was klokslag 7 uur toen ik op zaterdag 24-11-2007 op weg ging voor mijn 7de 50 kilometer tocht dit jaar, even met de zaklamp zoeken waar we lopen want het is pikdonker op de aardeweg waar ik ben. De maan staat in al haar glorie boven mij aan de heldere hemel, maar hiermee kunnen we toch niet genoeg zien dus een lamp is zeker nodig, rond 8 uur is het wat lichter en kunnen we zo genoeg zien. We gaan via Droeshout en Opwijk terug naar Mazenzele voor onze eerste controle na 7,4 km in zaal Houtekeet, hier krijg ik een Centwafel na de stempeling, ik eet een broodje met koffie om wat op te warmen en weg.
Slijk en modder en bergop en bergaf, dat is ons deel in deze wandeling en dat maakt het zeker niet simpel om te stappen, we gaan door het Kravaalbos op weg naar Asbeek voor controle nr 2 na 6,9 km in de parochiezaal, hier krijgen we soep met brood voor het bonnetje dat we kregen bij de inschrijving voor de 50 km, lekker warm en goed van smaak, zo mag ik ze ook en terug op weg. Door de leemgrond die aan de schoenen blijft plakken wegen mijn schoenen wel 5kg het stuk en dat maakt de tocht nog zwaarder, de zon komt er nu goed door en dat maakt het een stuk aangenamer. We maken nu een lus van 9,8 kilometer en komen terug in de parochiezaal te Asbeek, nu krijgen we een Leo wafel en ook de bagage is nu beschikbaar.
Terug weg en nu stappen we richting Affligem waar we voorbij de abdij een controle hebben in café "De Oude Brouwerij" na 7,2 km, dit is natuurlijk een uitnodiging om een blonde Affligem naar de eeuwige jachtvelden te helpen met de suikerwafel die er straks zal moeten aan geloven, nog wat eten ook en terug op pad. Nu maken we een lus van 6,5 km en stappen het dorpje Meldert binnen voor onze 4de controle, ditmaal in café "Marina", hier is het een Mars die moet zorgen voor de nodige suikers, een Hoegaerden van het vat is hier mijn drankje en dat voor 1,20 euro, waar ga je het nog vinden.
Ditmaal gaat het richting Moorsel en dan naar Baardegem waar in café "Ingrit" onze 5de controle is na 43,8 km in totaal, hier krijgen we een knaap van een appel bij onze afstempeling, nu zitten mijn zakken toch echt vol, hier nog een Maes pils voor 1 euro, het wordt nog beter, straks is misschien alles gratis.
Nu nog de laatste loodjes en het is een loodje van 5,3 km dat ons terug naar Mazenzele brengt in de St Pieterszaal waar ik vanmorgen vertrokken ben en het is nu juist 16:08 uur, niet slecht gestapt. Ik heb nog een bonnetje voor een gratis consumptie naar keuze en daar ga ik toch geen water voor vragen ik zou wel gek zijn, een goede Duvel na gedane arbeid is héél welkom. Deze Duvel is ook een beetje om te vieren dat ik na deze wandeltocht de kaap van de 2000 km in één jaar heb bereikt in 2007, dit was mijn betrachting met nieuwjaar en het is nog gelukt ook.
De foto's kan je hier vinden.

Afgelegde afstand; 50 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 2030 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3660 km.
Aantal wandelingen 2007; 81.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 159.


23.11.07

Wandelprogramma voor weekend nr. 47.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Zaterdag 24 november 2007, wandeling te Mazenzele ( Prov. Vlaams Brabant), "Tweedaagse herfstwandelingen – 9de Horizontocht 50 km" ingericht door " WSV Horizon Opwijk" ;verder is vermeld, " Licht heuvelachtige en verkeersarme natuurwandeling in herfsttooi tussen Pajottenland en Faljuintjesstreek, Kravaalbos. Bagagevervoer 50 km. Regelmatige bevoorrading. Laatste aankomst 19:00 uur "
Inschrijven van 7:00 - 9:00 uur voor de 50 km en van 8:00 - 15:00 voor de andere afstanden, parcours; 5-10-14-19-25-32-39-50 kilometer.
Start; Sint-Pieterszaal, Steenweg, Mazenzele.
Op deze wandeling kies ik voor de 50 kilometer.

Zondag 25 november 2007, wandeling te Boekhoute (Prov. Oost Vlaanderen), "2de Koude Voetentocht" ingericht door "De Kwartels Groot-Assenede; verder is vermeld, "Wandeling door het van oudsher bekende vissersdorp Boekhoute."
Inschrijven van 8:00 - 15:00 uur, parcours 7-12-18-24 kilometer.
Start; De Kring, Dorp, Boekhoute.
En nu maar hopen dat het een beetje droog blijft in het weekend.

22.11.07

Nu breekt mijn klomp !!!!!!!
Toen ik mijn mailbox opende was er een mailtje bij van pierre du coin, hij stuurde de volgende tekst op,

Hé Freddy, proficiat met uw 62ste plaats in de lijst van de meest invloedrijkste Vlaamse blogs! http://www.metatale.eu/top-100

Eerlijk gezegd heb ik zo een tijdje naar die tekst zitten kijken met het idee van "die trekt mij op stuipkens", even later dan toch maar naar de website gesurfd en tot mijn allergrootste verbazing was het inderdaad zo dat ik op nr. 62 stond. Dat is toch wat, dacht ik, maar vraag me niet hoe ik daar beland ben of door wie ik deze eer mag opstrijken. In feite is het al eender wie me die bloemen heeft gegeven, maar ze zijn in ieder geval heel hartelijk bedankt. En pak er ene op mijn en uw gezondheid. Proost ende schol mannen (vrouwen).

21.11.07

Wie gaat er mee mountainbiken ?Ik ga zeker en vast mee !!!!!!!!

20.11.07

IJsbrekerstocht te Heldergem

Zaterdagmorgen 17 november 2007, rond 7 uur vertrokken per auto voor een wandeling te Heldergem, natuurlijk eerst een beetje ijs van de ruiten krabben en dan weg. Het blijkt hier een kleine gemeente te zijn en dat is te merken als ik mijn auto tracht kwijt te raken, een bijna onmogelijke opdracht omdat men in de smalle straatjes niet kan staan zonder deuken te bekomen. Door een toeval kom ik achter de kerk aan het kerkhof terecht en jawel, daar is een kleine parking, en meer moet dat niet zijn.
Inschrijven in het gezellige zaaltje, de 18 km blijken er nu 23 km te zijn, maar geen probleem, het blijkt hier om 4 lussen te gaan zodat men elke keer hier terug komt, de lussen zijn 7,2 km, 6,9 km, 5,7 km en als toetje 2,5 km. En weg zijn wij.
Het hoekje om (figuurlijk dan) en we zitten in de natuur en bij deze zonsopgang geeft dat met de bevroren weidegronden een uniek zicht, het fototoestel moet zijn best doen. De ganse wandeling vertellen is hier niet zo op zijn plaats, men kan beter naar de foto’s kijken, Wie graag van de ene boerderij naar de andere wandelt en dit alles in de prachtige natuur die hier toch tamelijk op en neer gaat, wel die moet volgend jaar deze wandeling met een kruis aanstippen. Ik heb het alvast gedaan. Klik hier voor de foto’s.

Afgelegde afstand; 23 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 1954 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3584 km.
Aantal wandelingen 2007; 79.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 157.

16.11.07

Wandelprogramma voor weekend nr. 46.Zaterdag 17 november 2007, wandeling te Heldergem( Prov. Oost Vlaanderen), "IJsbrekerstocht" ingericht door " WSV De IJsbrekers" ;verder is vermeld, " Heldergem, Haaltert en omstreken in herfstoutfit. Verschillende biersoorten, verse soep en lekkernijen voorzien. Een tocht waarvan men zal genieten.
"Inschrijven van 8:00 - 15:00 uur, parcours; 5-8-12-18kilometer. Start; Huize Glorieux, Heldergemstraat, Heldergem.

Zondag 18 november 2007, wandeling te Sint-Pieters-Leeuw, "Wandel Mee Wintertocht BPWC" ingericht door "Wandelclub St-Pieters-Leeuw"; verder is vermeld, "Info. http://www.wandelmee.be/.
"Inschrijven van 8:00 - 15:00 uur, parcours 6-12-21-25 kilometer.Start; Dagkuur Zonnig Leven, J. Vanderstraetenstraat 198, Sint-Pieters-Leeuw.

12.11.07

Toeters en bellen.


Vandaag om 16:33 uur was het dan zo ver, de 10.000 ste bezoeker op "De Wandelaar". En de gelukkige is "Pierre Du Coin". Als ik in de buurt kom gaan we er enen op pakken man, zeker weten.

11.11.07

Slecht nieuws voor Schelle.


De Schellenaar Eddy Merckx (UMB-8) is in het Ecuadoriaanse Cuenca uitgeschakeld in het wereldkampioenschap driebanden, hij zal zichzelf dus niet opvolgen als wereldkampioen.
Hij verloor in de 8ste finale met 3-1 van de Griek Nikos Polyonronopoulos (UMB -9). Ook Frédéric Caudron (UMB-2) mag zijn droom wegbergen, hij verloor van Roland Forthomme (UMB-6) met 3-1.
Hiermee blijft Forthomme de laatste landgenoot in het toernooi. Hij moet het in de volgende ronde opnemen tegende Spanjaard Daniel Sanchez. Roland, we duimen voor jou.

Slim ventje.


Pietje zit al weken verveeld voor zich uit te staren in de klas.
De juf krijgt het op haar zenuwen en vraagt:"Pietje, wat is jouw probleem ?"Pietje antwoordt: "Ik ben veel te slim voor de 1e klas. Mijn zusje zit in de derde klas maar ik weet veel meer dan zij en dus moet ik óók eigenlijk naar de 3e klas".
De juffrouw vindt dat een moeilijke kwestie en spreekt erover met de directeur. Terwijl Pietje buiten het kantoor van de directeur moet wachten legt de juffrouw het probleem aan hem uit. "Laat hem binnenkomen, dan zal ik hem even persoonlijk testen" zegt de directeur.. "Als hij ook maar èèn vraag niet kan beantwoorden dan blijft hij gewoon in de 1e klas".
De juffrouw gaat hiermee akkoord enPietje mag binnenkomen.
De directeur: "Hoeveel is 3 x 3"?Pietje: "9"Directeur: "Hoeveel is 6 x 6 ?"Pietje; "36"En zo beantwoordt Pietje alle vragen die eigenlijk een derdeklasser pas behoort te weten. De directeur kijkt de juffrouw aan en zegt "Ik denk dat Pietje best wel naar de 3 klas kan gaan".
Maar de juffrouw twijfelt nog steeds en vraagt of ze óók nog een paar vragen mag stellen. De directeur gaat hiermee akkoord en de juffrouw stelt haar eerste vraag; "Waarvan heeft een koe er vier, terwijl ik er maar twee heb?" Pietje: "benen"
De Juffrouw; "Wat heb jij in je broek en ik niet?" Pietje: "Zakken"
De Juffrouw: "Wat begint met een K en eindigt met een T, is behaard, ovaal en smakelijk?" Pietje: "een kokosnoot"
Intussen zakte de mond van de directeur ver open van verbazing.
De juffrouw vervolgde met: "wat gaat er hard en stijf naar binnen en komt er zacht en slap uit?" Pietje: "kauwgum"
De Juffrouw: "Wat doet een man rechtopstaand, een vrouw zittend en een hond op drie poten?" Pietje; "Een hand geven"
De Juffrouw: "noem een Engels woord dat begint met een F en eindigt met een K" Pietje; "Firetruck"
De directeur zucht heel diep en zegt:"Laat hem maar naar de vijfde klas gaan, want die laatste zes vragen had ik al allemaal fout".

8.11.07

4de Octaaftocht te Niel.
Zoals de 3 vorige jaren met het octaaf van Niel Jaarmarkt richt WSV Schelle in samenwerking met de Nielse sportraad weer een wandeling in welke vertrekt vanuit Niel. Als ik om 9:00 uur de zaal binnenkom om me in te schrijven is het hier al een drukte van jewelste, misschien omdat het deze keer, dat de club een wandeling inricht, eens niet regent. De bekenden eens groeten, en dat zijn er wat, inschrijven en op pad want we zijn fotograaf van dienst voor de club.
Bij het starten onmiddellijk naar rechts en we zijn al in de natuur, op weg naar de Rupeldijk, juist ervoor is al een eerste splitsing, ik ga voor de 22 km en moet naar links met de 7km, de 4 – 12 – en de 18 km gaan naar rechts. We gaan de dijk op naar rechts richting Schelle waar we voorbij de overzet komen waar de boot juist is vertrokken, we stappen verder voorbij Restaurant "Tolhuis Veer" en verlaten de dijk naar rechts. Zo gaan we op weg in de Laardreef, voorbij het "Laarhof" en naar "De Laarkapel" die al daar ontelbare schilders op doek is gezet. De Tolhuisstraat over en terug naar Niel voor onze eerste controle, na 4 km in de school van de Veldstraat, hier is het een komen en gaan want alle afstanden komen hier.
Afstempelen, eens drinken en op weg, ik stap nu in de richting van de Nielse visputten, hier werd vroeger de klei voor de bakstenen uitgebaggerd en is nu een paradijs voor vissers. Linksaf en we gaan het "Natuurgebied De Walenhoek" in, hier kan je echt tot rust komen en uren rondlopen, je moet wel een beetje de weg kennen, voor ons geen probleem, wij zijn hier geboren en getogen maar wie hier vreemd is kan wel verdwalen, men kan het moeilijk klein noemen. In het natuurgebied grazen de trotse Galoway runderen, zij zijn afkomstig uit de Schotse Hoogvlakten en blijven hier het ganse jaar buiten, zij voorzien in hun eigen behoeften en het is beter ze niet te voederen. De straat over uit het domein, komen we in een nieuwe woonwijk op "het Hellegat", een gehucht van Niel. Vroeger stond hier een steenfabriek en droogloodsen, maar dat is allemaal geschiedenis en afgebroken, enkel nog een schoorsteen herinnert ons aan het verleden. Naast de kerk is onze 2de controlepost na 5,8 km, het is hier "vollen bak", zeggen ze in het Niels. Wat eten, stempelen en drinken en op weg voor een lus van 7,2 km.
Deze brengt ons door de steenbakkerijen, of wat er nog van overblijft door "Noeveren" een gehucht van Boom. Hier vinden we nog ringovens, ze doen enkel nog dienst als museum, jammer genoeg. We stappen zo tot aan de rand van Boom om langs Hellegat terug aan de kerk te komen voor controle 3, oei, nog altijd even druk hier, maar we vinden gemakkelijk plaats voor een drankje, nu mag het een donkere Leffe zijn, de tocht zit er voor ¾ op.
Nog een lus van 5,8 km, we stappen terug langs de Rupeldijk waar toch wat donkere wolken trachten samen te klitten, maar gelukkig zonder gevolg. Zo komen we terug in Niel, deze gemeente is er voor gekend één van de grootste jaarmarkten van de streek te hebben en zeker de grootste kermis of zoals wij zeggen "De foor". En om dat te bewijzen laat onze parcourmeester ons alle kanten van de foor zien, het is hier druk en iedereen wil wel de grote attracties eens van dichtbij bekijken, er is er eentje in werking en mijn maag komt al naar boven als ik het nog maar zie. Je word ouder papa, zoals in het liedje. Ik neem hier wat foto’s en trek dan verder naar de plaats waar ik deze morgen vertrok.
De Burgemeester en enkele schepenen zijn aanwezig, er worden trofeeën uitgewisseld, beloftes gemaakt en we gaan nu nog een goede pint drinken. Het was een mooie wandeling en iedereen heeft hier goed aan meegewerkt om er een succes van te maken en dat is gelukt, daar kunnen de 1126 deelnemers getuigen van zijn, en de afwezigen, die hadden dik ongelijk, zij krijgen in februari 2008 terug een kans om onze streek te verkennen. Tot dan. De foto’s van deze dag kan je hier vinden.

Afgelegde afstand; 23 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 1931 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3561 km.
Aantal wandelingen 2007; 78.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 156.
6.11.07

Monumententocht te Knokke, Canadees weekend.


Zaterdag 03-11-2007 rij ik heel vroeg met de auto naar Knokke-Heist voor de eerste wandeldag van de tweedaagse, het "Canadees Wandelweekend" waar ik me heel veel van had voorgesteld. Ik vind zonder probleem het Verweeplein waar de tent stond opgesteld, van een parkeerplaats kan ik zeker niet hetzelfde zeggen, dat ging allerminst vlot.
Na het inschrijven kan ik om 8 uur vertrekken, er is dan toch al redelijk wat volk onderweg. Eerst een rondje stratenlopen om via het centrum van de stad via de kerk naar het station te stappen en hier een stuk verder ga we rechtsaf de toch nu al drukke stad uit ondanks het noch vroege uur. We komen in de velden waar de akkers er reeds opnieuw geploegd bijliggen, hier weten ze van aanpakken, in de verte zie ik de zeehaven van Zeebrugge opdoemen. Even verder gaat het naar rechts en de weg is nu een slijkerig stuk moeilijk begaanbare weg, maar dat is al een gewoonte geworden bij het stappen.
Verder in het open veld merk ik een man op met een Landrover en een dikke handschoen aan, ik er natuurlijk naartoe en die man tovert daar een arend uit zijn kofferbak. Na enkele vragen kom ik te weten dat het een Steppearend is en dat hij die kanjer aan het africhten is, het dier is 2 jaar oud en werkelijk prachtig om te bekijken. Zo te zien weegt dat beestje toch al redelijk door op de arm, als hij even wegvliegt kan je zien wat een vleugelbreedte dat dier heeft.
Dan verder naar rechts langs de spoorlijn en zo komen we te Knokke in het "Park 58" maar daar zijn we zo weer door, eventjes villa’s bekijken en dan terug rechtsaf door het wat grotere "Directeur Generaal Willemspark" eens hier uit komen we terug in de kern en straatje in en uit komen we aan de eerste controlepost de Gemeentelijke Basisschool "Het Anker".
Een smakelijk kervelsoepje later trekken we terug de stad in en gaan we door het Vlaams Natuurdomein "De Sashul en Vuurtorenweide", jammer genoeg is de stad nooit ver weg. Hierna gaan we terug straat in en uit langs de betere wijken met pronkerige villa’s. Op de grens met Duinbergen gaan we linksaf terug naar het schooltje "Het Anker" voor onze tweede controle. Jammer genoeg is het hier een beetje krap en ga ik maar direct door na het afstempelen.
Na enkele straten krijgen we dan eindelijk de zee te zien, linksaf een kort stukje op de dijk tot aan de havenmuur van Zeebrugge, hier terug linksaf en langs de drukke kustbaan terug naar Knokke waar we terug even door het "Directeur Generaal Willemspark" stappen en zo terug de zeedijk op in de andere richting van daarnet. Na een eindje stappen in het zonnetje komen we aan controlepost nr. 3, een keldertje ergens achteraan een Taverne, het trapje af maar ook daar is het drummen en duwen, dus stempelen en weg voor de laatste kilometers.
Terug door de stad langs de oorlogsmonumenten en niet te vergeten de "Visserskapel". Wat ook opvalt zijn de vele gebouwen die getooid zijn met de Belgische driekleur en de Canadese vlaggen die hier overal wapperen, zij herdenken hiermee dat Knokke is bevrijd op 1 november 1944 door het Canadese leger. Zeker een mooi gebaar. Weer even huizen kijken en zo kom ik terug op de plaats van vertrek.
Het is natuurlijk wel de bedoeling om de vele monumenten te laten bewandelen die in verband staan met hun bevrijders maar men mag hier toch ook niet gaan overdrijven, naar mijn mening is er in Knokke zoveel natuur te beleven dat het stratenwerk er toch een beetje overdreven bij leek. Jammer, maar het is niet anders. De fotoreportage vindt je hier.


Afgelegde afstand; 22 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 1908 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3538 km.
Aantal wandelingen 2007; 77.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 155.

5.11.07

Herfsttocht te Hingene.Vrijdag 2 november 2007 ging ik wandelen te Hingene, even inschrijven in het Gemeenschapshuis en rond 8 uur op stap voor 3 lussen van elk 6 km. Het was een grijze bedoening wat het wolkendek betrof en volgens de weerman of weervrouw zou dat de rest van de dag zo blijven en jammer genoeg kwam hun voorspelling uit.
We stappen het dorpje uit langs links en zitten onmiddellijk in de prachtige natuur, hier is het genieten van de stilte, je hoort hier helemaal niets. Het is nog vroeg en zelfs de vogels vinden het nog te vroeg. Langs een visvijver die meer op een spiegel lijkt ga ik verder op weg naar de Scheldedijk, veel zicht is er niet want de mist komt alsmaar meer opzetten.
We komen nu aan het jachtpaviljoen "De Notelaer" waar het bij lekker zomerweer heel gezellig is met een frisse pint, ik stap verder rechtsaf de dijk naar beneden en op de kinderkopjes gaar het dan richting Hingene en de startplaats voor de eerste controle.
Ik ga na een drankje ditmaal rechtsaf en kom voorbij "In d’Oude Poort", een Estaminet die door iedereen in de wijde omtrek gekend is en een welgekomen rustplaats is voor wandelaars en fietsers. Linksaf het dorp uit en terug op weg naar de Scheldedijk, Daar verder ligt aan de rechterkant Schelle, verborgen achter zijn 3 windmolens, op de linkeroever ligt Rupelmonde, de geboorteplaats van Mercator. Even verder is er een controle bij visclub "Groenendijk", de kachel staat er lekker te ronken. Terug de kasseistenen op waar ik even verder op een meute jagers bots die het bos uitkomen, ze zien er vervaarlijk uit met hun geweer op de schouder. Door de velden kom ik terug in Hingene voor de controle.
Na wat eten en drinken terug rechtsaf het dorp uit en nogmaals naar rechts het bos in, hier vind ik even verder het prachtige waterkasteel "D’ Ursel", enkel foto’s nemen is hier een echte must. Terug de velden in waar het nu druk is omdat het de suikerbieten zijn die geoogst worden, het opladen is handenarbeid en lijkt me echt geen lichte job.
Langs de Kasteeldreef nog even via de voorzijde van het kasteel door het park en dan terug naar waar we deze morgen vertrokken waren, intussen is het beginnen motregenen maar daar hoef ik mij geen zorgen meer om te maken, ik ben rond en bleef nog droog. Een mooi voorbeeld van hoe een natuurwandeling moet zijn, jammer dat er geen zonnetje afkon. Tot volgend jaar, zeker weten, De foto’s van de wandeling vindt je hier.


Afgelegde afstand; 18 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 1886 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3516 km.
Aantal wandelingen 2007; 76.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 154.

30.10.07

25ste mars van de politie te Jette (Hoofdstad Brussel).


Zaterdag 27-10-2007 trok ik op mijn eentje naar Jette, verleden jaar had ik hier 20 km gedaan en dat was mij heel goed bevallen dus wou ik zeker terugkomen, maar nu doe ik hier de langste afstand, nl. de 42. Ik kom in het schooltje aan om in te schrijven en nog iets te eten. Als ik vertrek is het 8 uur maar nog donker, gelukkig heb ik een zaklamp bij, komt onder deze omstandigheden goed van pas.
Onmiddellijk zitten we in het groen, eerst het Jectaplein, een paradijs voor kinderen, dit gaat over in het Dielegembos en dan in het Koning Boudewijn bos, groen genoeg dus, hierna komen we in de eerste controle maar ik stap hier na een stempel toch maar door.
Via Ganshoren gaan we op weg naar het Laarbeekbos, als we hier uitkomen zijn we aan de grote ring rond Brussel, waar we even verder onderdoor gaan op weg naar Relegem, hier is controle nr. 2 in café "De Goudvink", even drinken en op weg naar Kobbegem, in het dorp achter de kerk zien we de brouwerij van de "Morte Subite", even verder is de 3de controlepost maar toch maar even doorstappen. Steeds bergop en bergaf kom in aan de 4de controlepost te Ossel, hier even drinken en eten.
Hier maken we een lus van 6 km via Oppem trekken we langs Meise terug naar De controle in Ossel, een donkere Leffe gaat er met veel smaak in. Nu gaan we Ossel buiten en trekken in Merchtem waar we even villa’s bekijken, we klimmen en dalen langs Relegem naar Wemmel, hier achter de kerk is onze 6de Controlepost in café "De Nachtegaal", veel volk in de bierwinkel maar toch even eten en drinken. Hier maken we een lus van 6 km, we gaan even door het mooie park met het mooie stadhuis, we gaan nu de natuur in waar veel slijk het er niet makkelijk op maakt. We komen via Strombeek-Bever terug in Wemmel voor controle nr. 7, onze laatste trouwens.
Ik vertrek hier voor mijn laatste 5 km, in de verte staan de hoge torengebouwen van Jette, terug even onderdoor de grote ring. Na een laatste klim van 2,5 km lang kom ik terug op de Laarbeeklaan en zo terug aan de plaats waar ik deze morgen was vertrokken.
Een pracht van een tocht, afspraak volgend jaar, zeker weten. De foto's van deze tocht kan je hier vinden.


Afgelegde afstand; 42 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 1845 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3473 km.
Aantal wandelingen 2007; 74.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 152.


26.10.07

18de Internationale verbroederingstocht te Heusden (Gent).

Zondag 21 oktober 2007 trokken we naar Heusden bij Gent voor een wandeling van 26 kilometer. Het weer was prachtig en dat was mooi meegenomen. 2 weken geleden waren we hier in de buurt voor een wandeling te Melle en die was reuze meegevallen. Dus gingen we vol verwachting op weg. De foto's van de wandeling te Heusden kan je hier vinden.
Het was goed vertoeven in de streek rond de Schelde maar jammer kwam de autostrade te veel voor in de wandeling, je bleef steeds binnen gehoorafstand van de voorbij razende wagens, jammer.

25.10.07

België blijft verbazen.


Na opgravingen in de Russische bodem tot een diepte van 100 meter hebben
Russische wetenschappers resten gevonden van koperdraden, met een
geschatte leeftijd van zo'n 1000 jaar.
De Russen hebben hieruit de conclusie getrokken dat hun voorouders reeds
1000 jaar geleden beschikten over een koper netwerk!

Om niet achter te blijven zijn Amerikaanse wetenschappers ook hun bodem
gaan afgraven waarbij zij op een diepte van zo'n 200 meter resten van
glasvezels aantroffen.
Deze vezels bleken na onderzoek zo'n 2000 jaar oud te zijn,waaruit
Amerikaanse geleerden concludeerden dat hun voorouders reeds 2000 jaar
geleden al een zeer geavanceerd digitaal glasvezel netwerk in hun bezit
hadden.En dat zo'n 1000 jaar voor de Russen ....

Een week later hebben de Belgen het volgende rapport gepubliceerd:
Na opgravingen in de Belgische bodem, tot op een diepte van 500 meter ,
hebben Belgische wetenschappers helemaal niets gevonden"
De Belgen concluderen hieruit dat zo'n 5000 jaar geleden de oude Belgen
reeds in bezit waren van een draadloos netwerk !!!!

23.10.07

Euraudax 50 kilometer te Terhagen.Zaterdag 20-10-2007 nam ik dan deel aan mijn allereerste Euraudax, niet dat het mijn eerste wandeling van 50 km is maar dit is toch nog iets anders, het tempo is ook hoger dan wanneer men alleen op stap gaat. Het is een mooie maar koude morgen als we om 9:00 uur 's morgen vertrekken.

De fotoreportage kan je hier vinden.

Afgelegde afstand; 50 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 1777 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3405 km.
Aantal wandelingen 2007; 72.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 150.

Euraudax 50 kilometer te Terhagen.Zaterdag neem ik dan deel aan mijn allereerste Euraudax, niet dat het mijn eerste wandeling van 50 km is maar dit is toch nog iets anders, het tempo is ook hoger dan wanneer men alleen op stap gaat. Het is een mooie maar koude morgen als we om 9:00 uur 's morgen vertrekken.

De fotoreportage kan je hier vinden.

Afgelegde afstand; 50 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 1777 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3405 km.
Aantal wandelingen 2007; 72.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 150.

19.10.07

Wandelprogramma voor weekend nr. 42.


Zaterdag 20 oktober 2007, wandeling te Terhagen ( Prov. Antwerpen), "Euraudax Hobohem" ingericht door " Euraudax België" ;verder is vermeld, " Nielse visputtengebied, Walenhoek, Het Broek, Rupeldijk, Boom park, Bosstraat, Hazenwinkel, rustige paden en wegen, Willebroek centrum en Kanaalzone".Inschrijven groepsstart van 9:00 uur en 14:20 uur, parcours; 25-2x25-50 kilometer. Start; Chalet De Kleitrappers, Korte Veerstraat, Terhagen .


Zondag 21 oktober 2007, wandeling te Heusden (Prov. Oost Vlaanderen), "18de Internationale Verbroederingstocht " ingericht door "Belgisch – Nederlandse Wandelverbroedering"; verder is vermeld, "Heusden op zijn best, afwisselend parcours met oog voor onbekende paadjes. "Inschrijven van 8:00 - 15:00 uur, parcours 6-12-18-25 kilometer.Start; Gemeentelijke Gemengde Sportbasisschool, Zandakkerlaan 14 Heusden.


Voor zaterdag is dit mijn allereerste Euraudax en ik ga voor de 50 km, ik kijk er vol verwachting naar uit. Zeker omdat het parcours van deze wandeling volledig in mijn geboortestreek is.

17.10.07

18de Ter Elsttocht, de wandeling.

We schrijven op zondag 14-10-2007 in voor 20 km bij WSV Neteland, de zeer ruime turnzaal van het Technisch Instituut is de ideale plaats hiervoor, de zon schijnt en dat geeft al een goed gevoel, hopelijk doet de zon snel de koele morgen verdwijnen. We trekken onmiddellijk naar de overzijde van de straat om door de tuin van de kliniek naar de volgende oversteek te gaan richting "Kasteel ter Elst", de geschiedenis daarvan kan je hier vinden. We stappen door de mooie tuin in herfstkleuren en gaan nu richting Netedijk die we even volgen tot aan de spoorwegbrug welke we gebruiken om de Nete over te steken. We gaan nu door het groen naar de "Dijkstap" en blijven op enige afstand, door de prachtige natuur de Nete volgen. We stappen even door de straten en komen zo na 5,8 km aan de eerste controlepost in een manege.
Een soepje om op te warmen en we gaan terug op weg. Terug de drukke baan over en we gaan via dezelfde weg even terug, we nemen nu de richting van de 20 km, de kortere gaan rechtsaf. Door de velden en een pad vol slijk gaan we richting de verbindingsbaan Antwerpen – Mechelen, we hebben even 6 ogen nodig om hier over te steken. We gaan nu richting het natuurgebied van het Fort van Walem waar we voor een hele poos doorwandelen, het is hier ongelooflijk rustig en stil langs de brede gracht. Even terug de drukke baan over naar het "Besterveld" langs een visvijver richting Walem en rechtsaf naar de "Oude abdij van Roosendael". Hier vinden we een gezellige schuur waar we een "Petrus" drinken met een portie kaas erbij, heerlijk. Nog even verder door de mooie poort linksaf het "Kloosterbos" in en even terug dezelfde weg naar de manege voor de controle in de manege na een lus van 8,5 km.
Na een smakelijke pint is het tijd om de vest uit te doen want de zon doet goed haar werk nu. We gaan de baan over en gaan nu in tegenovergestelde richting van deze morgen om even later linksaf te stappen naar de vergaarbekkens van de Antwerpse Waterwerken, kortweg AWW. Deze bekkens volgen we over de hele lengte en dat kan tellen. We komen zo in het centrum van Duffel aan het gemeentehuis en gaan linksaf over de Nete en linksaf het Muggenbergpark in en zo komen we terug aan de start onder de kerktoren.
De zaal is nu goed gevuld maar we vinden een plaatsje zonder problemen, tijd voor een drankje na de geleverde arbeid. Om 14:00 uur staat de teller van de deelnemers op meer dan 1600, waaronder 23 van WSV Schelle. Een heel mooie en afwisselende tocht, ik kom volgend jaar zeker terug.
De foto’s van deze prachtige wandeling kan je hier vinden.

Afgelegde afstand; 20 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 1727 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3355 km.
Aantal wandelingen 2007; 71.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 149.

15.10.07

"18de Ter Elsttocht" te Duffel.


Kasteel Ter Elst.


Een kasteel met een rijk verleden.


Tijdens onze wandeling van zondag 14 oktober 2007 te Duffel kwamen we in het begin van onze wandeling in het "Park Ter Elst" hierin bevind zich ook het "Kasteel Ter Elst" of wat er nog van overblijft. Hier een stukje van de rijke geschiedenis van dit gebouw en de informatie welke we ter plaatse vonden.
Samen met het Antwerpse "Steen" behoort het "Kasteel Ter Elst" volgens sommigen tot de oudste gebouwen in de Provincie Antwerpen. Geschriften dateren de oorsprong tot ver in de middeleeuwen. De eerste getekende en geschreven gegevens verwijzen naar de 11de eeuw.
In die tijd waren de gebroeders "Hildinckhuisen" eigenaars van dit mooie kasteel, zij zijn ook de oudst gekende heren van Duffel en de bouwheren van de Sint-Martinuskerk. Van 1356 tot de Franse Revolutie was het kasteel in het bezit van de abdij van Tongerloo. Deze bouwden het kasteel uit tot een prachtige warande die diende als residentie voor de abten en hun gevolg, wanneer zij op doorreis waren of in de streek vertoefden. Hoge gasten werden met de regelmaat verwelkomde, zo zouden Margaretha van York en ook Filips De Schone hier dikwijls verbleven hebben.
Tijdens de godsdienstenoorlogen in 1584 brandde een gedeelte van het kasteel af maar werd het later nog mooier dan voorheen opgebouwd. Tijdens de 17de eeuw groeide "Ter Elst" uit tot een kleine abdij.
Na 1799 veranderde "Ter Elst" van eigenaar. Tijdens de Franse revolutie werden alle kerkelijke goederen bestempeld als "zwart goed", aangeslagen en verkocht. Zo geschiede het ook met "Ter Elst". Louis Hermans werd de nieuwe eigenaar. Later werd in de onmiddellijke omgeving de steenbakkerij Ter Elst opgericht.
In 1914 tijdens Wereldoorlog I werd het kasteel gedeeltelijk verwoest tijdens de "Slag aan de Nete". Nadien geraakte het in verval. Een voorstel van de toenmalige provinciegouverneur baron Holvoet om het kasteel op te bouwen en het te gebruiken als gemeentehuis stuitte op verzet en werd verworpen. Hierdoor takelde "Ter Elst" met de jaren af tot een ruïne.
Pas in 1972 kocht het gemeentebestuur van Duffel, onder impuls van schepen L. Hellemans het goed aan om de verdere aftakeling van het eens zo fraaie kasteel te stoppen. Men werkte een restauratieplan uit en in 1982 kon het gedeeltelijk hersteld kasteel voor het publiek worden opengesteld. Voor deze gelegenheid legde men ook het park "Ter Elst" aan.
Informatiebron:
Gemeentearchief Duffel.
Folder: Park en Kasteel Ter Elst.
Het kasteel komt voor in het Natuurwandelpad "De Mosterdpot".
Wandelfolders zijn te bekomen " Dienst Toerisme", Gemeentehuis te Duffel en Sint-Katelijne Waver.

13.10.07

Kom het maar tegen.

Een man zijn schoonmoeder is onlangs overleden. Op de begrafenis vraagt een vriend hem : "Wat had je schoonmoeder ?"
Waarop hij antwoordt :"Een grote villa". De vriend zegt :"Nee nee, wat mankeerde ze?" Met als antwoord :"Een appartement aan de zee!" "Maar nee", zegt de vriend, "hoe is je schoonmoeder gestorven?". "Ze is met de hete frietketel van de trap gevallen."
"Amaai", zegt de vriend "en wat heb je dan gedaan?"
"Boterhammen gegeten natuurlijk".

8.10.07

Kanunnik Triesttocht te Melle.


Het was nog donker en deftig gemist toen we zaterdag 06-10-2007 de weg opreden naar Melle juist voor Gent gelegen, het vertrek was in het plaatselijke Rust en Verzorgingstehuis en de opbrengst van de wandeling ging dan ook geheel naar het Instituut Kanunnik Triest. De inschrijving was in de kantine van het mooie tehuis waar een 7 tal foto’s hingen van de plaatselijke eeuwelingen, er was zelfs een man bij die het 107 jaar had uitgefloten op deze aardkloot.
We vertrokken nu met de opkomende zon die moest trachten om de hardnekkige grondnevel weg te branden maar zonder de hulp van een briesje zou het wel wat langer duren, wel een kansje om enkele mooie kiekjes te maken, een mooi kleurenpalet was het zeker. We komen onmiddellijk op de linkeroever van de ringvaart die we oversteken om dan enkele kilometers op de rechteroever te blijven, met de nevel is het hier prachtig. Rechtsaf gaan we even langs de autostrade richting "Hullendries" rechtsaf naar de "Melenhoek", dit zijn natuurlijk de plaatselijke namen voor een bos of velden. Rechtsaf naar "Kasteel Roneborg" terug over dezelfde brug als vanmorgen naar het tehuis voor onze eerste controle na 5,8 km.
Na een hapje en een drankje terug op weg maar nu zonder vest want de zon deed goed haar werk. Terug langs de linkeroever van de ringvaart maar nu gaan we linksaf door het dorp richting de natuur in "Elsdries" op weg naar de "Lindenhoek", hier gaan we de E 40 over. Door het bos en langs "Kasteel Pijke", jammer genoeg krijgen we er niet veel van te zien, de natuur is hier prachtig en de rust is uniek. Verder door bossen, velden en de vele maïs gaan we het dorp Gontrode binnen voor onze 2de controle na een lus van 8 km, jammer voor deze mooie tocht is de controle in een plaatselijk café, in feite is het die naam onwaardig want zoiets vuil heb ik nog nooit gezien, het best kan men zulke dingen beter tegen de grond werken, water en zeep zullen hier wel onbekend geweest zijn.
Zo snel mogelijk weg van dit krot en terug in de frisse lekker ruikende boslucht gaan we naar "Kalverhage" richting het "Kasteel van Kwatrecht". Door het vele groen gaan we ditmaal onderdoor de E 40 terug naar het tehuis na een lus van 7,6 km.
Een zeer mooie wandeling en dan nog met een goede partij zon, jammer van de ondoenbare 2de controlepost, hier hebben de organisatoren al onmiddellijk een werkje voor volgend jaar. Toch zeker een aanrader om te doen. De foto's van de wandeling kan je hier bekijken.

Afgelegde afstand; 22 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 1687,5 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3315 km.
Aantal wandelingen 2007; 69.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 147

1.10.07

33ste Internationale wandeltocht Heverlee.


Na een ritje van 62 km bereiken we het H. Hartinstituut te Heverlee waar we inschrijven in de eetzaal en waarna we kunnen vertrekken met een opkomende zon en wat wolkjes in de verte. Dat dit een mooie streek is wist ik van vroeger, wie ging er niet op schoolreis naar de grote speeltuin van "De Zoete Waters" en het bestaat nog steeds.
Al na ongeveer 1 km stappen zitten we meteen in de prachtige natuur van het "Heverleebos", hier kan je uren ronddolen zonder dat je een levende ziel tegen het lijf loopt, tenslotte 650 ha bos is niet niks, en bovenal, hier hoor je enkel de vogels. De 4km gaat hier al onmiddellijk rechtdoor, wij gaan linksaf, na een tijdje verdwijnen nu ook de 7 en de 12 km, wij bewandelen de 20 en blijven nog even in het gezelschap van de 28 km. Na een lus van 6,8 km komen we in de Parochiezaal te Oud Heverlee voor onze eerste controlepost en het zonnetje geeft warmte dus toch eens drinken.
We vertrekken terug en onmiddellijk bergop want ze hebben hier niet enkel bos maar ook veel bergop en bergaf, terug in het bos komen we aan de kapel van O.L.V. Van Steenbergen, één van de grootste kapellen van Vlaanderen. Omdat we nu op de Zuidkant van de hellingen zitten vinden we ook ganse velden met druivenstokken, jammer maar we kunnen er niet bij. Terug in het Heverleebos maken we een lus van 6,3 km langs de gemeente Vaalbeek en komen zo terug in onze vorige controlepost, nu wat eten en terug op weg.
We stappen terug bergop, nu langs een van de vele holle wegen die hier liggen in de zon en komen door het Meerdaalwoud de wandelaars van de 28 km tegen en samen gaan we verder langs de mooie bomen naar de 4,7 km verder gelegen controlepost "Woudlucht", mooie naam, het is een school voor bijzonder onderwijs, het is hier héél druk, gelukkig kunnen we ons drankje buiten opslurpen door het goede weer.
Terug verder stappend komen alle afstanden terug samen om langs de velden en landerijen nog 2,3 km terug naar het vertrek te stappen, een enig mooie tocht, hier kom ik zeker nog terug, een aanrader om te doen. De foto's kan je hier bekijken.

Afgelegde afstand; 20 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 1665,5 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3293 km.
Aantal wandelingen 2007; 68.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 146.