15.11.10

De onbekende in Moutain View Californië U.S.A


The unknown in Mountain View California, U.S.A.

Bijna dagelijks kijk ik wie mijn blog volgt en ook van waar, en in welke landen mijn volgers zich bevinden, sinds enige tijd zie ik dat er een iemand is die bijna dagelijks terugkomt, namelijk vanuit Californië, meer bepaald uit het plaatsje Mountain View. Niets aan de hand natuurlijk, maar dan stel ik mij natuurlijk de vraag, wie is het, is het iemand die vroeger vanuit België naar de States is vertrokken enz. Je kan je dan ook voorstellen dat de wereld van het internet zeer klein is. Misschien is het iemand van "Big brother is watching you", stel je voor.
Het zou natuurlijk een unieke ervaring zijn als ik ooit kon weten wie het is. Wie weet als de persoon dit leest en een seintje achterlaat, dat zou pas een ervaring zijn.


Almost daily I see who follows my blog and also on where and in what countries my followers are, for some time I see that there is someone who almost daily returns, from California, specifically from the town of Mountain View. Nothing wrong of course, but then I asked myself the question, of course, who is it, is it someone from Belgium emigrated to the States, etc. You can then imagine that the world of the Internet is very small. Maybe someone from "Big Brother is watching you", imagine.
It would obviously be a unique experience if I could ever know who it is. Who knows if the person reading this and leave a signal that would be an experience.

Geen opmerkingen: