27.12.07

Brugse Binnenste Buiten Kerstwandeling.


Zaterdag 22-12-2007 trokken we onder een hemelsblauwe vrieslucht naar Brugge voor de stadswandeling ingericht door wandelclub “De Brugsche Globetrotters”, toen we even over 10:00 uur vertrokken vanuit het KTA in de Rijselstraat te St-Michiels Brugge, voor onze wandeling van 20 km waren er reeds 613 stappers onderweg door de Brugse straten. Het werden uiteindelijk 23 km volgens mijn GPS, maar daar kunnen we geen meter spijt van hebben. Alle straten opnoemen waar we langs komen ga ik niet doen, want daar ga ik alleen maar kramp van in de vingers krijgen, de hoofdpunten, of de voor mij belangrijke punten wil ik wel vermelden. Vertrekkende vanuit het KTA en de Spoorwegstraat gaat het naar de Boeveriestraat, in het Godshuisje op de hoek van de Boeveriestraat en de Gloriebusstraat woonde mijn Peetoom tot hij aldaar overleed in feb.1970 ver boven de ouderdom van 80 jaar. We gaan linksaf en rechtsaf naar “’t Zand”, een ware mensenzee voor de markt hier.
Via een wirwar van straten komen we in de Steenstraat op weg naar de Grote Markt waar er Kerstmarkt is, via de Breidelstraat naar de Burg met het prachtige Stadhuis en de Heilige Bloedkapel, door de Blinde Ezelstraat naar de Vismarkt, ook hier is het Kerstmarkt. Zo komen we na ongeveer 7 km aan de Ezelpoort die we onderdoor gaan om dan in de Ezelstraat in café “De Vismijn” onze eerste controlepost te hebben, een warme groentesoep doet ons ontdooien en gaan dan verder.
We stappen langs de vele Brugse reien, de nog overblijvende windmolens, het “Guido Gezelle museum”, tevens was het zijn geboortehuis, verder langs de St. Anna kerk naar de St. Annarei waar we in St. Anna school onze 2de controlepost hebben, in het bovenzaaltje is het heel druk maar uiteindelijk vinden we toch een zitplaatsje en geraken even aan de praat met enkele medewandelaars. Een broodje en een drankje en terug op weg.
Voorbij de St. Annarei gaan we linksaf en na een tijdje komen we in het Koningin Astrid park, hier maken we een ommetje langs de dichtgevroren vijver en stappen verder langs het Colettijnenhof om uiteindelijk over het bruggetje het Begijnhof binnen te gaan waar we het verlaten langs de poort uit 1776, langs de Wijngaardstraat naar het Walplein. Hier in de brouwerij “De Halve Maan” hebben we onze 3de controlepost, de moeite van een bezoekje meer dan waard, het is trouwens een héél gezellige brasserie en dito restaurant. Hier laten we ons een huisgebrouwen “Brugse Zot” goed smaken. Ook Linda en Ronny waren hier voor hun controlestop.
Verder langs de Dijver en de Oude Burg komen we op de Simon Stevensplaats terecht, ook hier een drukte van jewelste op de Kerstmarkt. We gaan dan op weg naar het “Oude St. Janshospitaal waar we in zaal “Het Heershuis” onze 4de controlepost hebben. Hier nemen we nog een versnapering en beginnen dan aan onze laatste 3 km naar de plaats van vertrek van deze morgen.
Hier laten we ons een heerlijk bereide hutsepot met een goed stuk worst smaken, na een winterwandeling gaat dat er met veel smaak in. Het is nu 16:00 uur, er zijn reeds 3031 inschrijvingen en men kan nog tot 17:00 uur inschrijven, dat belooft. Een pracht van een wandeling, goed voor een stip in de Marching voor volgend jaar, zeker en vast. En nu op weg want het is nog 120 km bollen naar huis.
De foto's van de wandeling kan je hier vinden.

Afgelegde afstand; 23km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 2141 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3771 km.
Aantal wandelingen 2007; 86.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 164.

24.12.07

Mijn hond heet Sex.


Normaal gezien geeft elke huisman zijn hond een klassieke naam zoalsFido, Rover... Ik noemde mijn hond "Sex".Helaas, zo blijkt nu, want Sex is eigenlijk een beschamende naam.

Op een dag nam ik Sex mee voor een wandelingetje. Sex liep weg. Ik bracht uren en uren door in regen en wind om hem te zoeken. Een politieagent die voorbij kwam vroeg me wat ik in dat steegje deed om 4u in de morgen. "Ik ben op zoek naar Sex", zei ik.
Mijn zaak komt volgende week vrijdag voor.
Op een andere dag ging ik naar de belastingsdienst om een penning voor Sex te halen. De bediende vroeg me wat ik wenste. "Ik had graag een toelating voor Sex" zei ik. "Zou ik ook wel willen" antwoordde deze. Ik zei dat het om een hond ging. Hij vond dat dat er niet toe deed hoe ze eruit zag. Ik zei hem dat ik Sex had gedurende 2 jaar. "Stevige knaap ben jij" vond hij.
Toen ik besloot om te trouwen, zei ik aan de pastoor dat ik Sex bij het huwelijk wilde hebben. Hijj vroeg me om toch te wachten tot na de mis. Ik zei dat Sex een belangrijke plaats in mijn leven innam. Mijn hele leven draaide tot nu toe rond Sex. Hij zei dat hij geen woord meer wou horen en dat wij in zijn kerk niet konden trouwen. Ik probeerde hem nog te sussen door te zeggen dat alle genodigden het fijn zouden hebben om Sex erbij te hebben.
Daags nadien trouwden we enkel voor de wet. Mijn familie is in de ban van de kerk geslagen.

De hond mocht mee op huwelijksreis. Ik zei aan de balie van het hotel dat ik een kamer voor mij en mijn vrouw wilde en een aparte kamer voor Sex. De klerk zei dat elke kamer geschikt was voor sex."Je begrijpt me niet" zei ik, "Sex houdt me de ganse nacht wakker" ! "Mij ook" zei de man.

Op een keer vertelde ik mijn vriend dat mijn Sex op tv kwam. "Stoefer! Ik mag daar zelfs nog niet naar kijken van mijn vrouw" zei hij. Ik zei "je begrijpt me niet, het ging om een wedstrijd". Hij vond dat ik in dat geval tickets moest verkopen.

Toen mijn vrouw en ik de echtscheiding aangingen, werd er in de rechtszaal een aardig woordje gedebatteerd over het hoederecht van Sex. "Edelachtbare" zei ik "ik had Sex voor het huwelijk". "Ik ook" zei hij.

Je begrijpt, ik ben ondertussen gehuwd, gescheiden, opgesloten geweest en wat weet ik meer door die hond. Tenslotte ging ik te rade bij een psychiater. "Wat is je probleem ? " vroeg hij. "Sex is dood" antwoordde ik. "Het is alsof je je beste vriend verliest" vervolgde ik. De psychiater antwoordde rustig : "jij en ik weten goed genoeg dat sex tot een hoop miserie leidt en niet bepaald 's mans beste vriend is. Koop liever een hond !??? " Ik ben een gebroken man.

23.12.07

Brief aan de inspecteur van belastingen.


Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik mijn belasting voor 2008 nog kan betalen.

Mijn financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van:
De Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet, de Loterijwet, de Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Woningwet, de Drankwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidewet, de Vestigingswet t/m de Ziekenwet enz. enz. die op een weerloos publiek wordt losgelaten.
Door al deze verschillende wetten, ben ik zo terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewonnen, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet
waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:

Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasing, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, Verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividentbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting,

En verder voor:
Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns,
Zegelrecht, Registratierecht, Invoerrecht, Statistiekrecht, Reinigingsrecht en wat er nog meer aan rechten zijn.

Ik ben verplicht bij te dragen aan:
WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal
van andere weeën; Alsook aan Ziektegeldverzekering,
Zorgverzekering en Autoverzekering..

Ik betaal:
Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld,
Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld, Lesgeld,
Kijkgeld en Luistergeld.

Ik ben aangezocht of verplicht bij te dragen voor:
Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding, Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds, Kinderbescherming,
Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het Begrafenisfonds enz. enz.

Er wordt druk op mij uitgeoefend om als steun te dienen voor:
het Rode Kruis, het Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis, Het Oranje Kruis en een regenboog van andere Kruizen.

De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben.

Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd,
gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

Ik heb tot nu toe mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.

Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer.
Maar men schijnt mij slecht te geloven, omdat men mij voor allerlei folteringen nodig heeft.

Voor aktiecommitees, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een
onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands
tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.

Ik ben verplicht voor een Energie Keurmerk te betalen voor ik mijn huis mag verkopen.
Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid:
WAT KOMT ER NOG MEER ??

Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk.
Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund.

Dan voel ik door mijn klompen heen, dat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis.
Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen.

Meneer de Inspekteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwlijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

Hoogachtend,
Een uitgeputte en uitgeperste belastingbetaler

21.12.07

Wandelprogramma voor weekend nr. 51.


Zaterdag 22december 2007, wandeling te Brugge ( Prov. West Vlaanderen), “Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer” ingericht door “ WSV De Brugse Globetrotters” ; verder is vermeld, “Langs kleine straatjes en door private domeinen in centrum van Brugge. Aankomst voor 20.00 uur. Kerstman en organist in de namiddag. Hutsepot in de startplaats. Alle afstanden passeren voorbij de Kerstmarkten, ruime parking bij de start“.
Inschrijven van 8:30 - 17:00 uur, parcours; 6-12-15-20 kilometer.
Start; Refter KTA, Rijselstraat 5, Sint-Michiels, Brugge
Op deze wandeling kies ik voor de 20 kilometer.

Zondag 23 december 2007, wandeling te Waarloos (Prov. Antwerpen), “Wintertocht A.P.C.W.” ingericht door “De Kleitrappers Terhagen; verder is vermeld, "Mooie natuur, landerijen en de oude spoorwegberm. Aankomst tot 16:00 uur”
Inschrijven van 8:00 - 15:00 uur, parcours 6-10-15-21 kilometer.
Start; Feestzaal Berkenhof, Fer. Maesstraat, Waarloos.
Op deze wandeling kies ik voor de 21 kilometer.

20.12.07

4 Jaargetijden - Wintertocht te Schoten.


Dinsdag 18 december trok ik voor een wandeling van 18 km naar Schoten waar het vertrek is in de kantine van de plaatselijke korfbalclub, reeds vele bekende gezichten hier in de mooie kantine. Inschrijven met een koffie om op te warmen want buiten is alles wit bevroren en met de opkomende zon is dit enkele foto’s waard.
Ik vertrek voor een eerste lus van 8 km naast een voetbalveld, we komen dan in een dreef waar we terechtkomen tussen de immense villa’s waarvan de auto’s evenredig zijn en voor ¾ getooid zijn met Nederlandse nummerplaten. De dreef uit en rechtsaf het viaduct van de E19 over en dan rechtsaf naar de Koekoeksdreef waar we even naast de volledige dichtgemaakte HS spoorweg stappen, de drukbezette zakenmensen in de villa’s moesten zomaar eens het geluid van een trein horen.
Zo komen we tenslotte in het park van Brasschaat en vanaf hier is het puur genieten, we hebben enkel het gezelschap van enkele joggers en nu en dan een eenzame fietser. De vijver aan het speelpark ligt er volledig dichtgevroren bij, nu een rechts en dan eens links komen we terecht in “Het Peerdsbos“ te Schoten, hier op deze plaats staat een obelisk, er staan wat Latijnse beschrijvingen op, maar waarom hij hier staat kan ik niet uitmaken. Zo komen we terug aan het sportpark waar we nog even in ronddolen om dan voor onze eerste stempel terug naar de kantine te gaan, de langste lus zit er op. Een lekker warme soep met een broodje doet ons ontdooien.
Voor de tweede lus van 6 km gaan we ditmaal rechtdoor door een lange dreef, links van ons allemaal villa’s en rechts allemaal bos, aan het einde gaan we rechtsaf door de buitenwijk van Schoten waar de woningen iets kleiner zijn maar ze lijken me toch nog te groot voor mijn doen. We komen uiteindelijk aan de sluis van de Schotense vaart waar we ongeveer een kilometer blijven naast stappen, hier en daar drijven er scholletjes ijs rond, aan het eerste bruggetje gaan we rechtsaf en terug naar de kantine voor controle nr. 2.
Voor onze laatste lus van 4 km volgen we even de weg van vanmorgen maar nu gaan we niet rechtsaf naar de viaduct maar rechtdoor het bos in, door de vorige regenperiode was alles hier slijk en door de fietsbanden zijn daar ferme sporen in getrokken, nu heeft het goed gevroren en dat maakt het ons zeker niet makkelijk om te stappen, de voeten niet omslaan is hier de boodschap. We komen even naast de autostrade maar gaan linksaf terug het bos in en keren op een ander pad terug op de weg naar ons vertrekpunt. Bij afgifte van onze controlekaart bekomen we een gratis Glühwein, en dat kunnen we met deze temperatuur zeker op prijs stellen. We mogen hier toch wel van een geslaagde wandeling spreken die ingericht was door Wandelclub Scota Schoten. Boekje afstempelen en naar huis, het was mooi, de zon maakte alles dan nog wat mooier en gezelliger en meer moet dat niet zijn.
De foto’s van de wandeling kan je hier vinden.
Afgelegde afstand; 18 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 2118 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3748 km.
Aantal wandelingen 2007; 85.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 163.

Drankproblemen.Alcoholgebruik : de symptomen, hun oorzaak en oplossing
Waarom beginnen we steeds het jaar met een kater, het loopt al fout vanaf de eerste minuut....1-Symptoom : Natte en koude voeten.Oorzaak : Je glas helt over. Oplossing : Het glas draaien tot de opening naar boven gericht is.
2- Symptoom : Natte en warme voeten.Oorzaak : Je hebt je bepist. Oplossing : Ga je drogen in het dichtstbijzijnde toilet.

3-Symptoom : De toog is van wit email. Oorzaak : Je bent nog altijd in het toilet. Oplossing : Roep om bijstand.

4- Symptoom : Je wacht al een uur op het glas dat je besteld hebt. Oorzaak : De toog bevindt zich achter jou.Oplossing : Draai je om, daar is je glas.
5-Symptoom : De muur vlak voor jou zit vol lichtjes.Oorzaak : Je bent op je rug gevallen.Oplossing : Draai je voorzichtig 90° om.
6- Symptoom : Je mond zit vol sigarettenpeuken. Oorzaak : Je bent voorovergevallen op de asbak.Oplossing : Verwijder alles en spoel je mond met een gin tonic.
7- Symptoom : Wazig zicht.Oorzaak : Je kijkt doorheen een leeg glas.Oplossing : Vraag om het glas bij te vullen.
8- Symptoom : De grond verplaatst zich onder je voeten. Oorzaak : Twee uitsmijters dragen je buiten.Oplossing : Vraag op zijn minst waar ze je naartoe brengen.
9- Symptoom : Meerdere gezichten staren je aan vanuit het water.Oorzaak : Je bent op het toilet en probeert over te geven. Oplossing : Stop een vinger in je keel.
10- Symptoom : De mensen rondom jou praten met een mysterieuze echo.Oorzaak : Je glas zit in je oor.Oplossing : Hou op met die onnozelheden.
11-Symptoom : Bewegende disco, in ’t wit geklede mensen en monotone muziek. Oorzaak : Je zit in een ambulance.Oplossing : Niet bewegen. Misschien een delirium tremen.
12- Symptoom : Je huisgenoten zien er raar uit en staren naar jou. Oorzaak : Je hebt je vergist van huis.Oplossing : Vraag hen je de weg te wijzen naar je eigen huis.
13- Symptoom : Een grote spot in de disco verblindt je. Oorzaak : Je ligt uitgestrekt op straat en het wordt al dag.Oplossing : Koffie en een goede druppel helpen je er bovenop.

17.12.07

14de Wijnendalebostocht te Torhout.


Rond 8:30 uur komen we aan in zaal de Bosgalm en meteen viel het ons op dat er reeds zo veel volk was vertrokken en nog met grote haast ook, pas later viel onze Euro dat Club Brugge om 13:00 uur moest spelen tegen Anderlecht en dat zullen er velen niet willen missen hebben. Rustig inschrijven en laat de haastigen voorgaan. We vertrekken dan om 9:10 uur en dan zijn er reeds 570 inschrijvingen, dat belooft.
We vertrekken even door de achtertuintjes van Torhout maar komen al snel in de mooie natuur van deze prachtige en licht glooiende streek. We stappen even de drukke hoofdbaan over en trekken dan richting Hoge Waterhoek, even verder volgen we de oude spoorwegbedding en komen zo voorbij restaurant "Wijnendale station". Even verder verlaten we de bedding via de trappen omhoog aan een bruggetje en komen zo in Wijnendale terecht. De 8 en 14 km gaan hier linksaf naar hun controlepost in het kasteel, wij gaan op de 22km nog even een lus maken naar onze eerste controlepost aan de kerk in Wijnendale, onze eerste 5,9 km zitten er op. Soep en een broodje zijn welkom.
We gaan nu op weg voor een lus van 4,6 km, we gaan tot aan de gemeentegrens van Ichtegem waar we linksaf de Dwarsstraat ingaan, we volgen deze kerkwegel en komen zo onmiddellijk terug op het grondgebied Torhout, even verder volgen we het "Het Kastelenpad" en komen zo al vlug aan onze 2de controlepost op het "Kasteel van Wijnendale", van een mooie omgeving gesproken, we hadden in het voorjaar reeds het genoegen hier te komen en nu zien we het terug in winterkostuum. Een versnapering na het stempelen en terug op weg de zon in. Alle afstanden gaan nu rechtsaf naast het kasteel, we zien hier ook de kapel van "Onze Lieve Vrouw van Wijnendale" en iets verder de "IJskelder" die vroeger dienst deed voor de kasteelbewoners, zij hadden natuurlijk nog geen ijskast. Verder door de laan langs de oude ingangspoort en wachtoren met nog een stuk ommuring en we gaan op weg naar "Wijnendalebos", ditmaal was er daags voordien geen storm geweest zoals in het voorjaar, toen moesten we letterlijk en figuurlijk hier over het kreupelhout stappen dat alom op de grond gevallen was. De weg was ook opgeruimd en ditmaal geen slijk hier.
De 8 en 14 km gaan links, wij gaan met de 22 rechtsaf en maken een grote lus in het prachtige kader van een muistil bos, even verder zit een vogeltje (een boomklever of roodborstje, ik ben niet zeker) slechts een paar meter van ons, nieuwsgierig naar ons te staren, ik kan er met de telelens zelfs een mooie foto van nemen, zo rustig is het hier. Al slalommend door het bos komen we uiteindelijk in een lange rechte dreef die ons terug naar het kasteel brengt voor onze derde controlepost na een lus van 7,8 km, het is hier aan de poort een komen en gaan van de vele wandelaars, we drinken onze koffie al staande op want zitten is er nu niet meer bij, van volk gesproken.
We beginnen nu aan onze laatste lus van 3,4 km, even langs de drukke baan, maar dan rechtsaf terug even de rustige natuur in om zo terug in Torhout aan de moderne "Don Bosco" kerk te komen, nog even linksaf en we zijn terug waar we deze morgen vertrokken. De verre verplaatsing naar Torhout was méér dan de moeite waard en deze mening deelden de zeer vele deelnemers met ons, met zeer veel bedoel ik dan, dat er om 14:00 uur reeds 2375 inschrijvingen waren en men kon tot 15:00 inschrijven. Van zulks een deelnemersaantal kunnen vele wandelclubs alleen maar dromen. Maar hier beschikt men dan ook over een uniek wandelkader. Met stip genoteerd voor volgend jaar.
De foto’s van de wandeling vind je hier.

Afgelegde afstand; 22 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 2100 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3730 km.
Aantal wandelingen 2007; 84.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 162.

15.12.07

De Druivelaar.


Door omstandigheden ben ik vandaag niet gaan wandelen, dus verschijnt er voor vandaag een ander stukje.

Neen ik heb het hier niet over blauwe of witte druiven maar over een kleine scheurkalender die in België héél goed gekend is en dan ook in grote getale te koop is in ieder zichzelf respecterende krantenzaak en dergelijke. Je moet er wel degelijk op tijd bij zijn of je schuift er naast. Hij is voor het eerstuitgegeven in 1915 en wordt sedert 1942 samengesteld en uitgegeven door Drukkerij Strobbe bvba, Kasteelstraat 1, 8870 Izegem (België).
Ik zal nu regelmatig een blaadje hier neerschrijven, voor diegenen die de kalender in hun bezit moesten hebben, ja dat bespaart u dan een beetje moeite of je hebt het twee maal gelezen, dan vergeet je het zeker niet.
Uit de druivelaar van donderdag 13 december 2007. Het is dan week nr.50, zon op 8.36 uur, onder 16.37 uur. Maan op 11.37 uur, onder 20.07 uur.
Het is de naamdag van H. LUCIA + 303, patrones van de oogartsen en opticiens.


George en Jef, twee caféstrategen, worden tegengehouden door de politie en George moet zijn rijbewijs voorleggen.
“Hebt u te veel gedronken ?” vraagt de politieagent.
“Neen, antwoordt George zelfverzekerd, als u wilt, ga ik hier onmiddellijk op mijn handen staan”. Daarop stapt George uit en voert onmiddellijk de bewuste handenstand uit.
De politieagent is tevreden en laat de mannen verder rijden. Na een tijdje vraagt Jef verwonderd “Sinds wanneer kan jij op je handen staan ?”
Waarop George zegt “och Jef, ik kan dat alleen als ik straalbezopen ben”.

14.12.07

Wandelprogramma voor weekend nr.50


Zaterdag 15 december 2007, wandeling te Herselt ( Prov. Antwerpen), “Wintertocht” ingericht door “ WC De Grashoppers Keiberg” ;verder is vermeld, “In de Marching staat verder niets vermeld over het parcours.“ Hopelijk valt het mee.Inschrijven van 8:00 - 9:00 uur, parcours; 4-7-12-20-30 kilometer. Start; Sint-Norbertuszaal, Wezelheide Blauwberg-Herselt.
Op deze wandeling kies ik voor de 30 kilometer.

Zondag 16 december 2007, wandeling te Torhout (Prov. West Vlaanderen), “14de Wijnendalebostocht” ingericht door “WSJV NACHT VAN VLAANDEREN TORHOUT VZW; verder is vermeld, "Parcours in en rond het bos van Wijnendale. Gratis versnapering”
Inschrijven van 8:00 - 15:00 uur, parcours 7-14-22 kilometer.Start; De Bosgalm, Pastoriestraat (Don Bosco), Torhout
Op deze wandeling kies ik voor de 22 kilometer. Hier heb ik reeds gewandeld en ik moet zeggen dat ik er toen van genoten heb in deze prachtige omgeving. Een echte aanrader.

Gezocht !!!!!!!

Twee mannen, een oude en een jonge, botsen met hun winkelkarretje in Delhaize.
De oude zegt tegen de jonge:" Excuseer, maar ik ben mijn vrouw aan het zoeken en lette niet goed op."
De jonge zegt: "'t Is niets. Maar wat een toeval want ik ben ook naar mijn vrouw aan het zoeken. Ik kan ze niet vinden en ik word een beetje wanhopig."
De oudste zegt: "Misschien kunnen we elkaar helpen. Hoe ziet je vrouw er uit?"
De jongste zegt: "Wel, ze is 24 jaar oud, slank met blonde haren, blauwe ogen, lange benen, grote borsten en ze draagt een spannende short, een klein topje en geen BH.
En hoe ziet jouw vrouw er uit?"


De oudste antwoordt:


"Da's niet belangrijk--- We gaan eerst die van u zoeken."13.12.07

Een spreuk van de week.


Dames.
Ik heb deze spreuk heus niet uitgevonden.
Gelieve u zich dan ook niet op de poezelige teentjes getrapt te voelen.
Mocht dit toch het geval zijn,
bedenkt dan dat ook mijn echtgenote dit onder ogen krijgt.

12.12.07

Misschien morgen.

Vandaag is het er niet van gekomen om iets goeds door mijn hoofd te laten gaan, laat staan om neer te pennen, zoals de titel klinkt, ........ misschien morgen beter.

11.12.07

Durmetocht te Hamme (Oost Vlaanderen).

Zaterdag 8 december 2007 vertrek ik vanuit de technische school aldaar voor een tocht van 22 kilometer met 3 controleposten en dat is altijd mooi meegenomen. Het weer is menselijk en het ziet er naar uit dat de zon toch nog een beetje zal meespelen.
Bij het vertrek steken we de drukke baan over onder toezicht van enkele verantwoordelijken van de club die het verkeer tegenhouden, prima begin dus. We gaan achter een supermark linksaf en zitten meteen in het groen waar we richting Durme dijk stappen. Deze volgen we voor een ruime tijd, waarbij we door het "Noubroek" stappen, de zon is wat hoger komen staan en het is hier heerlijk rustig.
Hier gaan we na enkele kilometers rechtsaf om het "Noubroek" aan de andere zijde te bewandelen, waarbij we regelmatig langs natuurlijke vijvers stappen. We steken uiteindelijk de drukke weg over welke naar Temse loopt, even links en rechtsaf en we zijn terug in Hamme waar onze eerste controlepost ligt in het "Gemeentelijk Theater" na 6,8 km. Een lekkere tomatensoep met een broodje en nog stempelen en terug op weg.
We gaan het dorp uit en komen nu langs de rustige wegen van de "Moerheide" en zijn zo op weg naar het "Gaartbroek", deze lus is maar 3,7 km en zo zijn we al vlug aan onze 2de controlepost, taverne - restaurant "De Watermolen". In de gezellige patio kunnen we afstempelen en iets drinken en eten, we hebben we een prachtig zicht op de "Oude Durme", dit is een dode arm van de huidige Durme, ik kan me best voorstellen dat het hier heerlijk moet zijn om te vissen.
Ik ga terug verder voor een lus van 6,6 km, eerst een heel stuk langs de "Oude Durme" waar inderdaad nog een visser zit te hengelen. Intussen is de zon verdwenen en is de wind komen opzetten, een heel verschil tegen deze morgen toen ik vertrok. We stappen door de velden met de naam "Vierkouter" en komen dan terug in Hamme terug in het theater voor controle nr. 3.
Ditmaal gaan we linksaf het dorp uit en gaan terug door het "Gaartbroek" om verder de "Oude Durme" een stuk te volgen. Uiteindelijk komen we terug op de dijk van de Durme en gaan zo terug naar de plaats waar we vanmorgen vertrokken. In de zaal is het me een beetje te druk, ik laat mijn boekje afstempelen en vertrek terug richting thuis. Een heel mooie en rustige tocht en hij staat al met ster in de nieuwe "Marching 2008".
De foto’s van de wandeling kan je hier vinden.

Afgelegde afstand; 22 km.
Jaartotaal 2007 afgelegd; 2078 km.
Totaal afgelegd (sinds 04-01-2006); 3708 km.
Aantal wandelingen 2007; 83.
Totaal aantal wandelingen (sinds 04-01-2006); 161.

10.12.07

Nieuwe straatnaam te Brussel.Meer woorden zijn hier niet voor nodig.

6.12.07

'T is maar dat ik het weet.


Een neger komt solliciteren bij een bouwfirma voor een job en de baas vraagt hem naar zijn ervaring dienaangaande. De man antwoord dat ie er geen heeft, maar sterk en bereidwillig is het vak te leren! Goed, zegt de baas je mag maandag beginnen.
De neger verschijnt s'maandags bij de ploegbaas ( op tijd ) en deze legt hem één en ander uit. Kijk, zegt de ploegbaas we werken vandaag op het achtste, en we moeten met de trap naar boven, jij mag aan de lift blijven staan beneden, maar zorg er voor dat alles naar boven komt, want als ik één keer de trap moet doen naar beneden, mag je vertrekken, ok ?
Ze spreken een aantal tekens af, om de cement, het zand, de stenen naar boven te laten komen. De neger knikt instemmend en beloofd zijn best te doen. O ja, zegt de ploegbaas, s'middags krijgen we dorst, de mannen drinken hier liefst Duvel of Leffe, voor Duvel breng ik mijn beide handen wapperend aan het hoofd ter hoogte van de oren, gevolgd door het aantal dat we willen naar boven krijgen, 4 vingers betekent 4 Duvels, ok ? Indien we Leffe willen, steek ik de duim en de pink omhoog en maak een draaiende beweging met de hand, wéér gevolgd door het aantal (vingers ) die we naar boven willen zien komen, zou dat lukken ? Zal er voor zorgen baas, zegt de neger. De hele voormiddag loopt alles perfect, de stenen gaan omhoog, het zand en de cement etc. etc.
De ploegbaas verschijnt rond 12 uur aan de reling op het achtste verdiep, en gebaart met duim en pink dat hij 6 Leffe's naar boven wil zien komen. De neger kijkt omhoog, steekt zijn 2 handen in de lucht en laat vervolgens zijn handen draaien, de palmen naar voor, gevolgd door de rug van zijn hand. De ploegbaas staat stomverbaasd naar beneden te kijken en gebaart wéér met de duim en de pink, 6 Leffe's !! De neger staat omhoog te kijken, en doet net hetzelfde als daarvoor, eerst met de handpalmen voorwaarts, dan met rug van de hand draaiend.
De ploegbaas gaat vloekend naar beneden, en vraagt hem, had je me niet begrepen stommerik, met de pink en de duim, wat wil dat zeggen ? Waarop de zwarte antwoord: Dat U 6 Leffe's wilde baas! Waarom sta je dan met je handen te draaien, vraagt de ploegbaas. Waarop de zwarte antwoord : "Ik wou enkel weten, een lichte of een donkere !!"

5.12.07

God en de Walen.


Op de zesde dag, toen God de wereld had gecreëerd, besliste hij de volkeren te creëren. Samen met Sint Pieter gaf hij elk volk zijn kwaliteiten.
Hij zij : 'Dit zijn de Zwitsers : spaarzaam en verstandige bankiers'
'Dat zijn de Canadezen : goedlachs en taai'
'Dat zijn Duitsers : nauwkeurig en uitzonderlijke techniekers'
'Dit zijn Amerikanen : zelfzeker en machtig'
'Dat zijn Italianen : inventief en subtiel'
'Toen het eindelijk de beurt was aan de Walen, bleven er nog 3 eigenschappen over : Intelligentie, eerlijkheid en socialisme'
In zijn eindeloze goedheid besliste God deze alle 3 aan de Walen te geven. Sint Pieter protesteerde : 'U bent onrechtvaardig ; U geeft de Walen 3 kwaliteiten en de anderen maar 2...' 'Nee,' zei God, 'ik leg het je uit.’ De Walen willen altijd meer dan de anderen, daarom krijgen zij 3 kwaliteiten... maar ze zullen er altijd maar twee tegelijk kunnen gebruiken !'
En dus daarom:
Als een Waal intelligent en eerlijk is, is het geen socialist.
Als hij intelligent en socialist is, kan hij niet eerlijk zijn.
En als je socialist en eerlijk bent, ben je niet intelligent !’

Bevoorrading.

Als dat geen werk van barmhartigheid is, dan weet ik het ook niet meer.


3.12.07

De storm van 2 December 2007.

In onderstaande grafiek kan je het verloop van de storm van gisteren volgen. De grafiek start op 02-12-2007 te 06:00 uur en stopt op 03-12-2007 te 06:00 uur. De windkracht is gemeten in het meetstation te Vlissingen.


Zoals u kan merken was de maximum winstoot er eentje van 101,1 km/uur. Ga er maar eens instaan met een regenscherm. De site kan u hier vinden.

2.12.07

Weerspreuken.

Vandaag verwacht men storm en sloten regen, niet echt het beste weer om, pakweg een wandeling van 20 kilometer te stappen zoals we in het weekend gewoon zijn. Dan zoeken we een andere bezigheid, en omdat we nu toch over het weer praten, kunnen enkele weerspreuken uw gedachten misschien een beetje van de storm afhouden.

Heeft Januari koude en droge dagen,
dan zal in Februari de sneeuw u plagen.

Als in Februari vroeg krokussen bloeien,
dan zullen ze met de koude stoeien.


Danst het lammetje in Maart,
april pakt het bij zijn staart.


De huwelijkse staat is als April,
nu zon, dan storm en dan weer stil.

Kamillegeur in Mei,
brengt de zomer dichterbij.

Hoort ge in juni de donder kraken,
dan maken de boeren goede zaken.

Is in Juli de morgen rood,
’s avonds verkeert het weer in nood.


Iedereen heeft het al ondervonden,
wervelwinden zijn aan Augustus verbonden.

Trekvogels in Septembernacht,
ze maken in Kersttijd zacht.

Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen,
maar ook jicht en andere plagen.

Maakt de spin in ’t web een scheur,
dan klopt weldra de stormwind aan de deur.

Met Decembermaand is het jaar weer uit,
gelukkig wiens balans goed sluit.

Spreekwoorden en gezegden, neem ze met een korreltje zout.
Maar de vraag is……..
"Zijn ze juist of zijn ze fout."

1.12.07

Kookles.

De haven van Boekhoute.Ongeveer 800 meter verderop in Nederland, liggen de uitlopers van de Braakman. Eeuwenlang was dit een open zijarm van de Schelde. Rondom de Braakman lagen de bloeiende vissershavens van Philippine, Hoek en Boekhoute. De haven van Boekhoute lag ongeveer 2,5 kilometer van de dorpskern.
Door de Belgische onafhankelijkheid kwam de haven van Boekhoute op Nederlands grondgebied te liggen. Dat zorgde voor de nodige moeilijkheden. Toch leefden in 1911 te Boekhoute nog 700 mensen van de visvangst. In 1952 werd de Braakman van de Schelde afgesloten door een dijk en de haven verdween.
Vandaag varen nog 4 vissersschepen met de kentekens BOU, de afkorting van de vroegere schrijfwijze Bouchaute. Hun schippers zorgen bijna dagelijks voor de aanvoer van verse vis of garnalen. Naast de dorpskern ligt de BOU8, een oud vissersschip, ter nagedachtenis van de vroegere vissersgemeenschap.
Het visserschip "BOU8" te Boekhoute.