28.1.10

26ste Tocht rondom Oosteeklo.Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.

27.1.10

Wintertocht te Hamme-MilleOp 17 januari vertrokken we te Hamme-Mille voor een wandeling. Een klein onooglijk dorpje in Waals Brabant, geplakt tussen de heuvels van het Hageland. Een loodzware grijze lucht bij ons vertrek, maar gelukkig was het gestopt met regenen. Bij aanvang van de wandeling dachten we, de toestand van de weg valt nog mee, er was geen sneeuw meer.
Toen we een half uurtje onderweg waren wisten we dat ons idee over de toestand van de weg volledig verkeerd was. Eens tussen de velden in de heuvels was door de plotse dooi alles herschapen in een glijbaan. Op onze weg vonden we niets anders dan water dat naar beneden stroomde, modder, sneeuw en ijs, noem het en het was er. Na de wandeling wogen onze schoenen als lood en konden we onze broek er gewoon naast zetten zonder dat er een vulsel in zat.
Men zegt altijd dat beelden meer zeggen dan woorden, wel dat is geen letter gelogen, ook daarom is er geen tekst bij de foto’s geplaatst. Klik op de foto voor het volledig verzopen fotoverslag.

26.1.10

Nationale wandeldag 2010.
Op 28 februari organiseert WSV Schelle de wandeling in de provincie Antwerpen i.v.m de Nationale Wandeldag 2010, dit zal in onze provincie gebeuren onder de vleugels van het VWF. Vandaag hebben we (per fiets) de wandeling van de 43 km gaan verkennen om na te gaan of de afstanden klopten met de metingen die door de parcourmeester reeds werden gemaakt. De parcourmeester Andre met zijn kilometerteller op de fiets en wij met GPS. Het gemeten verschil is verwaarloosbaar en zo goed als nihil.
Dit gaf ons tevens ook de gelegenheid om kennis te maken met het traject en wij waren allen héél aangenaam verrast door het uitermate vele groen dat de wandelaar zal voorgeschoteld krijgen.
Ik kan iedere wandelaar dus maar één ding meegeven, deze wandeling is héél warm aanbevolen. Komen dus.
Tevens beschikken we over een heel ruime startzaal en zeer ruime controleposten, tegenwoordig is dit ook een heel zelzaam iets (soms ook uit noodzaak) op sommige wandelingen.
Tot ziens te Schelle op 28-02-2010. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.
Meer informatie over deze wandeldag te Schelle kan u steeds vinden op deze link.

21.1.10

De Gentpoort te Brugge.
Dit is een bakstenen poort gebouwd in 1400-1401 door het aannemersduo Jan van Oudenaarde en Maarten van Leuven, en dit na de sloop van de 14de eeuwse poort.
Hier is vanaf 2006 het Bruggemuseum Gentpoort ingericht. De bedoeling is om op een educatieve en interactieve manier het verhaal van de stadspoorten, de groei van de stadsomwalling en de rol van de vroegere stadsversterking te verduidelijken.

19.1.10

De Smedenpoort te Brugge.Gebouwd in 1367 – 1368 door Jan Slabbaerd en Mathias Saghen. In de daaropvolgende eeuwen onderging de poort meerdere herstellingen. In 1615 werd de bovenbouw afgebroken en verbouwd. Deze toestand is grotendeels behouden.
Op 8 september tijdens de terugtocht van de Duitsers werd de poort zwaar beschadigd en is in 1948 hersteld. De opmerkzame en geïnteresseerde wandelaar bemerkt wellicht de bronzen schedel die zich boven de linkerdoorgang langs de stadszijde bevindt. Het is een herinnering aan een gebeurtenis uit de negenjarige oorlog (1688 – 1697).
François van der Straeten, een torenwachter wilde de vijandelijke Franse troepen binnenlaten. Zijn plan werd verijdeld en hij stierf op het schavot. Zijn afgehakte hoofd vond hier een plaats om andere verraders af te schrikken. De bronzen schedel die er nu hangt dateert van 1911.
In 2009 werd de poort opnieuw in de oude kleuren gerestaureerd. Ook de klokt werkt weer en dan kan je ze ook horen luiden.

13.1.10

De Laarkapel te Schelle.De Laarkapel te Schelle is een beschermd monument. Een legende verbonden aan de kapel verhaalt het volgende.
Het kindje van een edelman die destijds het nabijgelegen kasteel “Laarhof” bewoonde, plukte bloemen aan de kant van de hofgracht. De vader stond er van verre op te kijken. Opeens dreigde het kind in het water te stuiken. De edelman schrok en nam aanstonds zijn toevlucht tot Onze-Lieve-Vrouw. Goede Moeder Maria, bad hij, red mijn kind. Hier bouw ik U een kapel. Zijn bede werd verhoord, het kind kreeg zijn evenwicht terug en kwam blij in de armen van zijn vader gelopen. Maar… er kwam geen kapel…
Eens reed de edelman in zijn koets voorbij het land waar hij beloofd had de kapel te bouwen. Doch zijn paarden wilden niet voort. Hoe hij ook trok, sloeg of riep, ’t was al verloren moeite. Dan herinnerde hij zich de belofte die hij eertijds had gedaan en vernieuwde ze, met het vast besluit ze ten uitvoer te brengen. De edelman deed de kapel bouwen en nooit had hij nog last met zijn gespan.
Een meer geschiedkundige benadering laat vermoeden dat de kapel omstreeks 1600 gebouwd werd uit dankbaarheid omdat men, na alle doorstane oorlogsweeën, eindelijk van het Spaanse juk bevrijd was. Deze kapel werd toegewijd aan O.L.Vrouw van Zeven Weeën.
De Laarkapel kan men vinden op het einde van de Laarhofstraat aan de rechterzijde. Deze zeer mooi onderhouden kapel is overdag steeds toegankelijk.

11.1.10

De 14 kapellekens van Vorselaar.De kapellengroep “De 14 kapellekens” werden opgericht door landbouwer Petrus Verhaert als dank voor de haast miraculeuze genezing van een wonde aan het been. Het gaat hier om dertien kapelletjes op rij, een grotere Onze-Lieve-Vrouw kapel en een kapel die de Calvarieberg wordt genoemd. In oktober 1860 werden ze plechtig ingewijd door de Paters Redemptoristen en door de Aartsbisschop van Mechelen. Later werd de eigendom overgedragen aan de kerkfabriek die in het begin van de jaren 90 de kapellengroep degelijk liet restaureren.
Vlakbij loopt één van de oudste Vorselaarse kerkpaden, die van de parochiekerk naar het gehucht Plein liep. Omdat dit vroeger een verlaten plaats was, zijn er tal van sagen en legenden die zich in dit gebied afspeelden.
Zoals vele Kempense gemeenten heeft Vorselaar een Mariadevotie met een lange traditie. Al in de 15de eeuw stond er op het Vorselaarse gehucht Sassenhout een grote kapel. Gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte. Later werden ook in andere gehuchten en op tal van straathoeken Mariakapelletjes gebouwd.

10.1.10

Wintertocht te Zemst.Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.

6.1.10

19de Driekoningentocht te Lille - PoederleeKlik op bovenstaande foto voor het volledige fotoverslag.

5.1.10

Het kasteel van Vorselaar.Vermoedelijk in de 13de eeuw schonk de hertog van Brabant de heerlijkheid Vorselaar aan de familie van Rotselaer. Om de handelsroute Antwerpen – Keulen te beschermen bouwde deze familie een burcht met donjon (middeleeuwse woontorenvesting), omringd door water, waar ook de dorpelingen en hun vee in oorlogstijd konden schuilen.
Toen in de 17de eeuw de militaire tactieken drastisch verandereden, werd dit kasteel door haar adellijke bezitters omgebouwd tot een “maison de plaisence”: de donjon werd gesloopt en tal van versieringen zoals torentjes en kantelen kwamen in de plaats. Ook de voorgebouwen, van de hand van de gekende architect Jan-Peter van Bauwerscheit, werden toen opgetrokken. Tegelijk werd ook de omgeving verfraaid.
Naar de mode van de tijd werden door het kasteeldomein mooie beuken- en lindendreven getrokken, die werden georiënteerd op de torens van de omliggende parochiekerken. Het pleit voor de eigenaars dat het domein als groene long binnen Vorselaar werd behouden.

4.1.10

Mijn wandeljaar 2009.

Overzicht voor het jaar 2009

Afstand

Totaal afgelegde afstand: 3034.6 km
Langste afgelegde afstand: 52 km
Kortste afgelegde afstand: 6 km
Gemiddelde afstand per tocht: 24.3 km
Gemiddelde afstand per uur: 6.1 km/uur


Aantal tochten

Aantal tochten: 125


Wandeltijd

Totaal gewandelde tijd: 499 uur 39 min
Langste wandelduur: 8 uur 20 min
Kortste wandelduur: 1 uur 0 min
Gemiddelde wandelduur per tocht: 3 uur 60 min

1.1.10

Oh What A Night.

Op deze nieuwjaarsmorgen van 2010 is deze titel wel héél toepasselijk. Hopelijk is iedereen hem goed doorgkomen. Veel geluk en een héél goede gezondheid voor 2010 en ook daarna natuurlijk.