28.10.10

"4de Najaarstocht" te Boechout.


Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

27.10.10

"Den Steenen Molen" te Boechout.


Een beetje geschiedenis: Op 16 mei 1782 krijgt Frans Dielens (advocaat) de toelating om een graan- en oliewindmolen te bouwen. Dit ondanks protest van de molenaar van de Berderenmolen (verdwenen molen aan de Oude Steenweg). In 1817 komt de molen door vererving in het bezit van J. Corluy en Elisa Palms (dochter van molenaar Palms van de Berderenmolen). De molen stelt in die periode 5 maalders en 1 olieslager te werk. In 1873 erft Fernand Corluy de molen, maar die verkoopt hem in 1895 aan Corneel de Vos (zijn neef).
In 1910 wordt de molen verkocht aan Frans Voets, die hem, samen met zijn zonen, laat malen tot 1975. In 1998 verkopen de erfgenamen Voets de molen aan de Familie Van Den Brande, de huidige eigenaars. De molen wordt nu in bedrijf gehouden door een ploeg vrijwillige molenaars. De molen is sinds oktober 1943 een beschermd monument. In 1991 werd de omgeving rond de molen beschermd als dorpsgezicht.
De molen is te vinden in Konijnenbergstraat 2 te Boechout, de molen is 24 meter hoog met een gevlucht van 25,80 meter. De dikte van de muren is beneden 1,4 meter en bovenaan nog 0,4 meter.
De molen is iedere zondag open van 13 tot 17 uur.

26.10.10

"3de Heizijdetocht" te Lebbeke.


Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

22.10.10

"18de Yachthaventocht" te Nieuwpoort.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

21.10.10

Natuurgebied de "Oude Landen" te Ekeren.

Dit 100 ha grote natuurgebied in de schaduw van de Ekerse Sint-Lambertuskerk bleef dankzij de inzet van Natuurpunt Antwerpen Noord uit de greep van de oprukkende stad- en havenuitbreidingen tijdens de voorbije decennia. Voor het beheer van de”Oude Landen” werkt Natuurpunt nauw samen met de Stad Antwerpen, die ook eigenaar is van het gebied.
De Oude Landen is niet alleen een ideaal wandelgebied, ook de natuur laat er zich van haar allermooiste kant zien. Het halfopen landschap van de Oude Landen kent een zeer grote verscheidenheid aan bos, struweel, rietland, ruigte en bloemrijke graslanden. Die afwisseling zorgt voor een groot aantal planten en dieren.
Zo vinden we er meer dan 370 plantensoorten terug: een record in Vlaanderen! In de lente kleuren de hooilanden geel en roze door de vele bijzondere planten zoals; wilde orchideeën, grote ratelaar, echte koekoeksbloem, margriet,….. Ook voor vele dieren vormt de Oude Landen een prima plek. Onder meer voor de nachtegaal en de groene kikker, die op zwoele avonden een prachtig concert weggeven. Meer hierover kan je
hier vinden.

20.10.10

"De Bospolder" te Ekeren.

Vroeger was de bospolder, zoals het omringende landschap, poldergebied. Bij de havenuitbreiding zo’n dertig jaar geleden werd het gebied opgespoten. Daarna veroverde de natuur langzaam opnieuw het vernielde gebied. Graslanden, ruigten, bos en moeras wisselen hier af met ondiepe plassen.
In 2002 werd hier het allereerste Vlaamse natuurinrichtingsproject afgewerkt. Door moeras te herstellen en “wielen” of plassen ontstaan door dijkdoorbraken te ruimen, werd het gebied terug natter en waardevoller.
Langs grachten en open water ontwikkelden zich hier rietland, waar kleine karekiet, rietgors en tal van eenden zicht thuis voelen. Vooral voor vogels bekleden de Bospolder en het nabije Ekers Moeras een belangrijke positie in een snoer van internationale interessante gebieden.
Met een aangepast beheer wil Natuurpunt de Bospolder nog mooier, groener en aantrekkelijker maken. Daarbij steken Galloway runderen een handje toe. Zij eten niet alle planten en niet overal evenveel. Zo creëren zij een afwisselend landschap van grasland, ruigten, struwelen en bossen. Hier vinden heel wat planten en dieren een geschikt plaatsje.
Verscheidene wandelpaden nemen je mee langs de mooiste plekjes, vogelkijkhutten en observatieplatforms. Je kan er kennis maken met de afwisselende pracht van de natuur en landschap in een stedelijke omgeving.
Meer informatie kan je vinden op
http://www.natuurpunt.be/antwerpennoord.

18.10.10

"Herfstwandeling" te Ekeren.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

Mijn 100ste wandeling in 2010.

Op zaterdag 16 oktober dit jaar maakte ik mijn 100 ste wandeling, daarvoor trok ik richting Ekeren waar wandelclub “Bosgeuzen-Voorkempen” de “Herfstwandeling” voorschotelden.
Tijdens deze 100 wandelingen stapte ik 2343,6 km, er zal dus al redelijk wat rubber aan de Belgische en Nederlandse wegen achtergebleven zijn. In België was dit verdeeld over de provincies, Antwerpen, Oost Vlaanderen, West Vlaanderen, Vlaams Brabant, Waals Brabant, Luik en Henegouwen. In Nederland was dit de provincie Zeeland.
Ik heb nu nog ongeveer twee en een halve maand de tijd om de overige 656,4 km bij elkaar te stappen, om dan een totaal van 3000 km te hebben dit jaar, evenveel als wat ik verleden jaar wandelde. Het is geen moet maar wel een doel, en in het leven is het altijd beter om een doel voor ogen te hebben dan in het niets te staren.

15.10.10

Wontergem.

Wontergem is één van de oudste plaatsen in de Leiestreek volgens Georges Declerq, hij doceert geschiedenis aan de Vlaamse Universiteit Brussel en is een expert over het ontstaan van dorpen in Vlaanderen.
Volgens hem is Wontergem zeer oud. Hij situeert het ontstaan bij of net na de grote volksverhuizingen na de Romeins periode. Het is bijna zeker dat Wontergem werd gesticht door de Franken, de Germaanse volksgroep die na de Romeinen in de 6de en 7de eeuw ook deze regio in bezit namen.
Wontergem wordt al vermeld in een brief van 1019 die de abt van Sint-Baafs Gent richtte aan de graaf van Vlaanderen. De abt nam het dorp op als één van de bezittingen van de abdij, die het echter kwijtspeelde aan de Noormannen. Hij hoopte via die bedelbrief de oude bezittingen terug te krijgen. Historicus Georges Declerq concludeert dat de nederzetting of domein met kerk al bestond, vooraleer het in de 8ste of 9de eeuw in handen kwam van de Noormannen.
In de omgeving van Wontergem kan men prachtige wandelingen maken in het natuurgebied van de Vendelmeersen, een deel van het reservaat “Vallei van de Zeverenbeek”. Een Befaamd inwoner van dit dorp was Lucien Buysse die er geboren werd in 1893, hij werd beroemd door in 1926 de Ronde van Frankrijk te winnen na een legendarische rit van 400 km. Meer hierover kan u hier lezen

14.10.10

"19de Rose Gronontocht" te Essen (Wildert).

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

13.10.10

"Bosuilentocht" te Sint-Job-In-'T-Goor.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

12.10.10

Het monument van de bosuil.


Deze bosuil werd gebeiteld uit de eeuwenoude dikke beuk die men vroeger op de Brechtse heide vond. Het is een kunstwerk van Willy Streurs, het idee kwam van Pierre Franck, lid van wandelclub “St.-Michielstappers Brecht”.

11.10.10

Wortelsysyteem.

Bomen bezitten een uitgestrekt wortelsysteem. De wortels zijn nodig om de boom houvast te geven en water en andere essentiële elementen uit de bodem te ontrekken. De meeste boomwortels groeien ondiep en zelden meer dan een meter onder de grond. Uiteraard zijn er uitzonderingen op de regel. Dennen (Pinus) bijvoorbeeld hebben een penwortel die vanuit de stamvoet recht de grond ingaat. Bij de grove den (Pinus sylvestris) kan die tot 15 meter diep gaan. Gelijkaardige aanpassingen hebben soorten die op droge, rotsige bodems groeien.
De wortels zoeken hun weg over een grote oppervlakte. Indien alle (haar)wortels, die over een bosoppervlakte van 1 ha in de eerste 70 cm van de bodemlaag aanwezig zijn, aan elkaar worden geknoopt, omvatten ze een afstand van 31000 km of ongeveer ¾ van de omtrek van de aarde. De hoofdwortels zijn erg sterk en vaak scherp als een speer. Ze zijn bij machte door verharding te dringen of ze naar omhoog te duwen. Wandelaars ervaren dit maar al te vaak door erover te struikelen.

8.10.10

Kasteel Kruikenburg te TernatZetel van de heerlijkheid Kruikenburg, aanvankelijk toebehorend aan de familie Van Wezemael, vervolgens de families ’t Serclaes, de Fourneau, en de Lichtervelde, tot de Broeders der Christelijke scholen het in 1938 aankochten.
Het waterkasteel herinnert aan de middeleeuwse verdedigingsburchten: drie vleugels nagenoeg in U-vorm opgesteld rondom een met brede ringgrachten omspoelde binnenplaats, drie ronde torens in de vleugels en een vierkante ingangstoren voorafgegaan door een bakstenen brug op rondbogen.
Aan de spitboogvormige doorgang zijn de merktekens van ophaalbrug en valhekken nog duidelijk waarneembaar. De omgeving van het kasteel en de dreef, die het waterslot met de Sint-Gertrudiskerk verbindt, zijn als landschap beschermd.

6.10.10

"32ste Kruikenburgse Wandeltochten" te Ternat.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.

5.10.10

"3de Herfsttocht" te Opwijk.

Klik op de foto voor het volledige fotoverslag.
Click on the picture for the full photo report.