13.10.09

Brief aan de politie.


Ik zou het niet (veel) beter kunnen opstellen...
Brief aan de Politie (uw vriend)(verstuurd naar aanleiding van een PV voor 56 km/u waar maar 50 mocht)

Vilvoorde, 24 juli 2009.


Wij hebben uw Proces-verbaal BR.98.LP.424963/2009-02/06/2009 vandaag goed ontvangen en danken u hiervoor.Het is hartverwarmend om te mogen vaststellen dat er nog dappere politiebeambten bestaan die er niet voor terugdeinzen om werk te maken van een snelheidsovertreding van maar liefst 6 km/u.
Op de Woluwelaan is er op elk wegvak een andere snelheidsbeperking van toepassing: nu eens 70, dan plots 50 en soms gewoon 90 km/u. Het is dan ook van het allergrootste belang om dat allemaal netjes in goede banen te leiden.Het is vanzelfsprekend dat hierbij de hardwerkende Vlaming in het oog gehouden wordt, die zich omstreeks 16u naar huis begeeft. Dààr valt immers het meeste geld te rapen.
Het is trouwens verwonderlijk dat er nog hard werkende Vlamingen zijn, aangezien misdaad beter loont en ongestraft blijft. Als die een hectare grote weedplantage begint of leeft van car- en home-jackings, heeft die immers een veel kleinere pakkans dan wanneer hij zijn brood eerlijk wenst te verdienen.
De ijverige politiebeambten verdienen ook alle lof omdat ze nog een plek gevonden hebben waar er géén wegenwerken zijn en waar er om 16u nog geen eindeloze files staan aan te schuiven. Dergelijke plaatsen worden zeer zeldzaam in Vlaanderen. Knap werk dus, want in stilstaand verkeer valt niet veel te rapen...
Het spreekt vanzelf dat ik als voorbeeldige burger de achterstand op het ministerie van justitie, uitsluitend bevolkt door hardwerkende ambtenaren en magistraten, niet wens te vergroten. Ik aanvaard dan ook graag de uitnodiging om een bijkomende 50 EUR te storten in de staatskas, want die kan dat goed gebruiken.
Ik heb vernomen dat vooral de inwoners van het zuiden des lands deze gulle bijdragen graag zien komen.Wees gerust dat ik mijn rijgedrag niet zal wijzigen, zodat u mij ook in de toekomst nog gelijkaardige verzoeken kan toesturen.

Met vriendelijke groeten.

1 opmerking:

Guy (= Gwy) zei

Voor velen zeer herkenbaar.