30.3.07

Mooie bijverdienste

Gisteren raakte bekend dat de burgemeester van Antwerpen, Patrick Janssens wordt voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur van Dexia.
(De Algemene Vergadering van Dexia moet nog zijn zegen geven, maar dat is meestal niets meer dan een formaliteit.)
Hij zal daar de voormalige burgemeester van Gent, Frank Beke vervangen. (tja, een socialist kan bij Dexia blijkbaar alleen door een socialist vervangen worden.
Een leuk postje is dat daar bij Dexia. De bezoldiging voor een lid van de Raad van Bestuur is er een jaarlijks bruto bedrag van 20.000 euro aangevuld met een presentiegeld per vergadering van 2.000 euro. (Frank Beke haalde zo 38.000 euro op in2005). Mooi meegenomen.
Er zijn heel wat Antwerpenaren die geen 20.000 euro (en dus ook geen 38.000 euro) per jaar verdienen met een voltijdse job.
O ja, voor dat ik het vergeet. Het Dexia-mandaat van Janssens is eigenlijk zijn job niet. Janssens is Vlaams Volksvertegenwoordiger en krijgt daarvoor bruto 74.923,08 euro per jaar (+ een forfaitaire onkostenvergoeding van bruto 20.978,46 euro). Hoewel, dat je dat enkel krijgt als je aanwezig bent bij meer dan 80% van de stemmingen in de plenaire vergaderingen.
En vermits Janssens een vaste dag en uur heeft om zijn opwachting te maken in het Vlaams Parlement (Woensdagnamiddag vanaf vier uur. Dan beginnen de stemmingen.) zal dat wel meevallen.
Janssens combineert dat jobke met het burgemeesterschap van Antwerpen. Maar daarvoor wordt hij niet volledig uitbetaald vanwege de beperking van cumulatie door de wet van 4 maart 1999.
Dat wil zeggen dat wat een parlementair mag bijverdienen met een lokaal mandaat geplafonneerd is. Volgens de mededeling in het Staatsblad van 2 februari 2006 mag een parlementair bovenop zijn parlementaire vergoeding "slechts" bruto 50.899,57 euro (bv. als burgemeester) bijverdienen.
Met zo'n aalmoes (74.923,08 +20.978,46 + 50.899,57) is het logisch dat een de vergoeding van een Dexia-mandaat meer dan welkom is.
Een reactie posten