12.1.07

De slimme student.


Een universiteitsprofessor besloot op een dag zijn studenten eens uit te dagen. Hij vroeg "Heeft God alles geschapen wat bestaat ?". Een gelovig student antwoordde "Inderdaad, ja !". "Alles ? ", vroeg de prof, "ja, alles", was na enige aarzeling het antwoord van de student.
"In dat geval heeft God ook het kwaad geschapen, juist ? aangezien het kwaad bestaat", zei de prof. Hier had de student geen antwoord op, en hij zweeg dan maar. De prof was in zijn nopjes dat hij de gelegenheid had gegrepen om nog maar eens aan te tonen dat het geloof enkel een mythe was.
Plots stak een ander student zijn hand op en vroeg "Mag ik u eens een vraag stellen professor ?". "Natuurlijk", antwoordde deze. "Bestaat de koude ?". "Natuurlijk, heb jij nooit koude gevoeld ?", vroeg de prof. "In feite bestaat koude niet meneer, volgens de lessen fysica is koude de totale en volledige afwezigheid van warmte. Een voorwerp kan alleen bestudeerd worden, wanneer het energie heeft en afgeeft en het is de warmte in de voorwerpen dat zijn energie doorgeeft. Zonder warmte zijn de voorwerpen niet inert, niet in staat te reageren. Maar koude bestaat niet. We schiepen de term "koude" om de afwezigheid van warmte aan te tonen".
"En duisternis ?" vervolgde de student. "Die bestaat" wierp de prof op. "U heeft het opnieuw mis voor, meneer, duisternis is gewoon de totale afwezigheid van licht. U kan het licht en helderheid bestuderen, maar niet de duisternis. Het prisma van Nichols toont de verschillende variƫteiten waarin het licht kan uiteenvallen volgens de lengte van de golven. Duisternis is de term die wij geschapen hebben om de totale afwezigheid van licht uit te leggen.
En tenslotte vroeg de student "En het kwaad meneer, bestaat het kwaad ?". God schiep het kwaad niet, het kwaad is de afwezigheid van God in de harten van de mensen, het is de afwezigheid van liefde, menselijkheid en geloof. Liefde en geloof zijn zoals warmte en licht. Zij bestaan. Hun afwezigheid leidt tot het kwaad.
Nu was het de beurt aan de prof om de stilte te bewaren…….
De naam van de student was:

Albert Einstein !

2 opmerkingen:

Maxentia de Beauvais zei

echt? wat een rare!

Unknown zei

@ maxentia de beauvais, ja, dat was nu eenmaal geen simpel iemand.