17.11.06

Noodoproep


Reeds van in de maand januari ga ik om de twee maand bloed geven in de gemeente , de afname gebeurd door het Rode Kruis en ook nu kreeg ik verleden week een briefje met het verzoek om op 22-11-2006 bloed te komen geven.
Gisteren ontving ik een brief onder omslag van het Rode Kruis met de volgende tekst.


NOODOPROEP

Beste donor

Het bloedtransfusiecentrum Antwerpen slaagt er slechts met heel veel moeite in vraag en aanbod van bloed in evenwicht te houden. De bloedvoorraad staat op een kritisch laag peil.

U begrijpt meteen dat deze herinnering aan de u eerder al verstuurde uitnodiging een noodoproep en warme aanbeveling is tot bloed geven op datum 22-11-2006 in de hal gemeentehuis Schelle van 17.30 tot 20.30 uur Fabiolalaan 55 .
Een bloedtransfusiecentrum staat in voor de continuïteit in de bevoorrading van ziekenhuizen met voldoende en veilig bloed. Om deze doelstelling te verwezenlijken bent u als donor onmisbaar.
Wij zijn onze trouwe donors dan ook ontzettend dankbaar voor hun aanhoudende inzet.
Wij kijken in elk geval uit naar de volgende bloedinzameling en hopen u er zeker te mogen begroeten. Misschien kan u ook vrienden en familie overtuigen de stap naar bloed geven te zetten ! Wij heten ze alvast van harte welkom.
De data en locaties van bloedinzameling in uw buurt vindt u terug op de website www.rodekruis.be of verneemt u telefonisch op nummer 03-829 00 00

Tot hier de tekst uit de brief. Ik moet er geen doekjes om doen, dit is ernstig, dus aan allen die kunnen: doe goed, geef bloed.
Bedankt alvast.
Een reactie posten