4.8.09

Draaibrug te Sas van Gent.
Over het kanaal Gent - Terneuzen te Sas van Gent ligt een draaibrug die gebouwd is tussen 1965 en 1969 en vormt de 320 meter lange oeververbinding tussen de westelijke en de oostelijke kanaaloever.
De draaibrug bestaat uit een stalen vakwerkconstructie met een lengte 155 meter. Aan de westzijde sluit deze aan op 60 meter lange betonnen aanbrug op het landgedeelte met één overspanning. Aan de oostzijde sluit de vakwerkbrug aan op het landgedeelte met een 105 meter lange betonnen aanbrug met 2 overspanningen. De totale breedte van zowel de draaibrug als de aanbruggen bedraagt 22 meter. De breedte is verdeeld over één hoofdrijbaan met 2 rijstroken met aan weerszijden een parallelbaan voor fietsers en voetgangers.
Het aantal passages (heen en weer) van binnenvaart en zeeschepen komt in totaal op ongeveer 55.000 per jaar. De draaibrug gaat gemiddeld 21 maal per dag open voor het scheepvaartverkeer wat neerkomt op 4 à 5 uur per dag.
De schepen hoeven zich te houden aan het zogenaamde Scheepvaartreglement dat vastgesteld is voor het kanaal Gent – Terneuzen. Zoals het voeren van scheepslichten, voorrangsregeling, afmetingen, vervoer van gevaarlijke stoffen, het doorvaren van sluizen en bruggen en het slepen en duwen. Ook de aanwezige markeringsborden langs de kanaaloever en nabij bruggen en sluizen zijn hierin opgenomen.

Geen opmerkingen: