29.6.10

Le Fondry des Chiens.
De “Fondry des Chiens” is gesitueerd nabij het zeer mooie plaatsje Nismes in de provincie Henegouwen, het is een geologische eigenaardigheid in ons land. Het zijn bescheiden ravijnen genaamd “des fondry”. Zij zijn mede ontstaan door de ontginning van ijzererts, en verder door natuurlijke erosie. In een van deze kloven gooide men vroeger, volgens de overlevering de dode honden van het dorp, vandaar de naam.
Je kan erin afdalen, mits heel goede laarzen, men kan er beter niet alleen aan beginnen en hierin best over een beetje ervaring beschikken.. Deze kloven zijn een beschermd monument en bevinden zich in een geklasseerd natuurreservaat, en is gelegen op de top van een heuvel.
Op de top, gelegen op een hoogte van 220 meter, bevindt zich een typische kalkflora (kalkgrasland) dat zeer eigen is aan deze streek, men noemt dat ter plaatse“La Calestienne”. Dit fenomeen is een druk bezochte eigenaardigheid in ons land. Er is wel enige voorzichtigheid nodig, zeker voor kinderen, omdat deze zone in het geheel niet is afgebakend. De diepte ervan is toch ongeveer een goede 30 meter.
Als wandelaar kan men het best aan de kerk te Nismes vetrekken, de wandeling is aangeven door een wit rechthoekje met daarin een liggend rood rechthoekje. Men komt regelmatig wel stevige kuitenbrekers tegen, maar het resultaat mag er zeker wezen. Bij warm weer is het zeker aan te raden om drinken mee te nemen. Reken een kleine 4 uur voor deze wandeling.

Geen opmerkingen: