22.12.08

Den Brusseleer.

Dit bericht heb ik ontvangen van een vroegere collega die ook op welverdiende rust is, hij is woonachtig te Laken en het toeval wil dat hij eveneens naar de naam Albert luistert, nee niet AlbertII. Regelmatig ontvang ik dan berichten van mijn reporter ter plaatse geschreven in het onvervalst Brussels zoals niemand het beter kon dan onze collega. Albert, hiervoor dank.
Het bericht.

Onzen Bère den Twide wet wei wa doon deis doêge. Ei aa al teige zan Paoola gezeit dat em mè de doêge vui de Kessemis ne ki op za gemak no den televees waa lette, en klet! Eit em toch vanèr wei gin krees on zan bien. Figeurlak deize ki, want et es nog ni zoe lank geleie dat em last aa van zanne rugge, en dat em on zan et es gopereid. En naa doon ze daane mens zanne konzjei no de vointsjes. En mier nog, daane soekeleir es zoe mo efkes al ouver de seifteg, en dèn doon ze daane nog dag en nacht fakke.
Da’s zeikerst oemda ze vanoeit et nasionoêl goevernement nog straffer waaie zaain as Frankske Vandenbroucke, dee da vreuger al ei probeiren oeit te legge da de mense moeste beginne paaze da ze tot seifteg zulle moote blaaive werke. En lap, naa doon ze do dus nog ne schëp bouvenop. As ze gin attense doon vroêgt den Albert sebeet nog za brugpansioon. Da zal oek wel zoe rap ni gebuire, want wee wet, den pakke z’em nog den elft van zan dotation royale af. Ondertussen es em dus wel goblizjeit van alle doêge en de weekend er nog baa zanne cache-poussière wei oên te trekke vè ’t stof van ’t goevernement af te doon.
Enfin, van et ex-goevernement. Allowwel da da ni zoe gemakkelaaik zal zaain, want et schaint dat er nog mier probleimen op komst zaain. W’emmen op de redakse guut da Leterme-Reynders-Dewaele-Milquet-Onkelinckx allemo ’n neu klacht on uile broek gon kraaige bei zjusteese. W’emme dovui de vuizitter van et BVT opgebeld, en daanen eit da gekonfirmeid. “Jajaa, et es ’n echte schanne. Dei polleteekers moote bei uile steel blaaive, dat es zoe al erg genoeg. Wa da ze naa gedoên emmen es schandaluis. Ik em do gin woure vui.” Mo wat emme ze dèn spesioêl oeitgestouke da gaaile zoe opgesmeite zet? “As et es vè boelvaartejoêter te moêke dèn moote ze dat on ons loête doon.
Et Brussels Volkstejoêter es al joêre beizeg mè tof en plezant tejoêter vol zwans, en waailen investisseire do alle doêgen in. En al zeg ek et zëlf, waaile zaain do vuil beiter in as et goevernement” zeit de vuizitter azoe on den telefon. Mo et schaint da gaailen oek ’n klacht goit neilegge? “Da’s vanaaiges da! Wa da ze naa de leste weik gedoên emmen es de giele radio en den telezevee gemonopolizeid vè ’n trazjedee à la Sjeekspier en alleman lachte persees of et was ne film van Charlot.
Dat es de la concurrence déloyale pur et simple. En dovui ouverweige waaile serjuis van klacht in te deene.” Want ge zet nog ni zeikerst? “Neie, vè de moment z’emmen on et oeitzeuke bei wee da me dei plainte moote depozeire. We zaain nog op zeuk no nen tribunal en ne zjeusj bei wee da me binsjt et proses vantaaid tot taaid is ne ki kunne belle vè te zegge oo dat em za vonnis moo schraaive. Iene dee geire echt schuun tejoêter zeet...”
DE REDAKSE (dee NOG NI GEDEMISSIONEID EIT).

Geen opmerkingen: