19.1.10

De Smedenpoort te Brugge.Gebouwd in 1367 – 1368 door Jan Slabbaerd en Mathias Saghen. In de daaropvolgende eeuwen onderging de poort meerdere herstellingen. In 1615 werd de bovenbouw afgebroken en verbouwd. Deze toestand is grotendeels behouden.
Op 8 september tijdens de terugtocht van de Duitsers werd de poort zwaar beschadigd en is in 1948 hersteld. De opmerkzame en geïnteresseerde wandelaar bemerkt wellicht de bronzen schedel die zich boven de linkerdoorgang langs de stadszijde bevindt. Het is een herinnering aan een gebeurtenis uit de negenjarige oorlog (1688 – 1697).
François van der Straeten, een torenwachter wilde de vijandelijke Franse troepen binnenlaten. Zijn plan werd verijdeld en hij stierf op het schavot. Zijn afgehakte hoofd vond hier een plaats om andere verraders af te schrikken. De bronzen schedel die er nu hangt dateert van 1911.
In 2009 werd de poort opnieuw in de oude kleuren gerestaureerd. Ook de klokt werkt weer en dan kan je ze ook horen luiden.
Een reactie posten